Ordfører i Stange

I tillegg tar hun i bruk «fake news» og bringer direkte løgn til torgs ved å påstå at undertegnede lager fiktive regnestykker.

Onsdag (3. juni) kontaktet Aftenposten undertegnede om lokalpolitikken i Stange. Det er ikke så overraskende at også nasjonale medier kan være interessert i hvordan Senterpartiet agerer i Slagsvold Vedums hjemkommune.

På lørdag (6. juli) hadde Aftenposten et større oppslag: «I Vedums hjemkommune kan SP stoppe 100 år med Ap-styre». I intervjuet blir jeg sitert på følgende: «Det er legitimt å søke ordførermakt, men jeg reagerer på. hvor tett opp til Frp Sp legger seg».

Aasa Gjestvang er intervjuet og i mangel av argumenter slenger hun, i en landsdekkende avis, ut sine karakteristikker: «Ap i Stange er blitt sneversynt og er ikke åpne for nye ideer». Det er nå argumentasjon på dette nivået en etter hvert er blitt vant til fra den kanten.

LES OGSÅ: Fagforbundet advarer mot å stemme Sp 

Gjestvang reagerer på at Røhne sier Sp og Frp vil kutte 100 millioner kroner. «Dette er et regnestykke Røhne har laget», sier hun til Aftenposten. Dette er direkte feil! Det er rådmannens eget «regnestykke». Du finner det på side 5 i Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2020. Her heter det: «Fylkesmannens norm, og kommunens handlingsregel, forutsetter et netto driftsresultat på 1,75 – 2,0 %, som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2020 som er i underkant av 100 mill. kroner for lavt for å nå egen handlingsregel».

I forslaget fra blant andre Sp og Frp heter det: «Kommunestyret ber rådmannen følge Stange kommunes handlingsregler i utarbeidelse av årsbudsjett for 2020.» Senterpartiet ber altså rådmannen utarbeide et budsjett som følger handlingsreglene. Rådmannen har selv regnet ut at det innebærer ca. 100 millioner kroner som vi må finne dekning/innsparing for.

I stedet for å være konkret på inndekningsforslag så sier altså Gjestvang: «Dette er et regnestykke Røhne har laget. Det er basert på at vi har bedt rådmannen lage en smørbrødliste..» Men, som vist ovenfor, det er ikke Røhne, men rådmannen som har kommet fram til 100 millioner.

I Stangeavisa og i HA har jeg referert til vår konkrete ramme som rådmannen skal finne budsjettbalanse innenfor. Det er ikke for mye forlangt i et valgår at også ordførerkandidat Gjestvang viser sitt konkrete alternativ til budsjettramme. Ei smørbrødliste holder ikke.

Og til slutt Gjestvang – du viser, i ditt intervju i Aftenposten, til HA og Stangeavisa: «..de skriver veldig mye rart som går på meg som person. jeg må si at jeg setter liten pris på en slik form for valgkamp fra Aps side …» Hva sikter du til her? Diskusjonene i de to aviser dreier seg jo om det viktigste verktøyet vi har som lokalpolitikere – budsjettet. Det er ikke personangrep å be en ordførerkandidat gjøre nærmere rede for sine prioriteringer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00