Briskebyen velforening er i likhet med Disen Hagebys vel, tilfreds med at Hamar kommune/ BaneNor må skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for trase øst enn det som forelå i den kommunale behandlingen i desember. Vi støtter tanken om forsoning og likeverdige utredninger vil være en nødvendig forutsetning for en slik prosess.

Vår strategi har siden 2015 vært å støtte de faglige anbefalinger enten dette blir vest eller øst. Vi mener at et trasevalg som er faglig forankret og som møter Stortingets krav og mål i Intercity-prosjektet, har størst mulighet for å konkurrere om bevilgninger og rask utbygging. Utsettelser fra vedtak om trase til Stortinget bevilger penger til utbygging, gir usikkerhet, forfall og verditap i bydeler som blir direkte berørt enten dette er vest eller øst. Derfor er det skuffende at Hamar og Dovrebanen er nedprioritert i den nye nasjonale transportplanen ved at byen har blitt en del av det ytre IC-triangelet.

Vi har også sagt at vi vil respektere regjeringens valg etter at innsigelser har sendt saken til topp politisk nivå. Velforeningen har aldri lagt skjul på at vi ønsker vest, ut fra de negative konsekvenser vi mener et valg av øst vil få for småhusbebyggelsen og bomiljøene i Sør østre bydeler. Nå har regjeringen krevd at konsekvenser for byutvikling skal utredes i begge alternativer. Dette er positivt.

Vi forventer også at vei- og baneinfrastrukturen blir visualisert med skisser og høyder for selve stasjonsområdet som er betydelig hevet over dagens gatenivå og kryssingene mellom vei og bane. Vi har vist med ballonger hvor høyt den nye Stangebrua vil ligge over sportoppen sør for stasjonen. Banen vil bli ruvende over Vangsveien nord for stasjonsområdet og det nye tilsvinget med tilkobling til Rørosbanen er ikke vist i tidligere utredninger. Våre visualiseringer er latterliggjort av flere som ikke vil tro hvor ille dette blir.

Vi tenker at kommunestyret i likhet med regjeringen, også er tjent med et best mulig faktagrunnlag. Vedtak om trase, må følges opp med bevilgninger og det er ikke slik at det er Hedmarksbenken på Stortinget som avgjør dette. Det er kommunevalg om to år og takhøyde og respekt for de som blir sterkest berørt, kan bli godt å vise til enten valget blir vest eller øst.

Briskebyen velforening

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00