Gale forutsetninger og konstruerte negative konsekvenser ved alternativene de ikke vil ha, er kjernen i Jernbaneverkets metode. Hele prosessen har vært en ren oppvisning i manipulering/tilpasning og sjonglering med fakta fra Jernbaneverket (JBV) sin side som grenser til ren svindel.

Hvordan JBV har maksimert negative sider med midt og øst samtidig som de har minimert negative konsekvenser for vest er en oppvisning i hvordan flere elementer sammen skaper et falskt bilde av virkeligheten.

JBV er flere ganger de siste årene refset av Riksrevisjonen for å gi politikere og samferdselsdepartementet feil beslutningsgrunnlag. De bruker «byutvikling» som et argument for å anbefale å gå videre med begge vest-alternativene.

I så fall går de vekk fra anbefalingene til Gehl arkitekter som sa det motsatte på dette området. På denne måten bekrefter jernbaneverket bare en uttalelse fra en konsulent som jobber som innleid rådgiver ved flere av JBVs prosjekter; «Jernbaneverket er verdens dårligste byutviklere og bestemmer seg først for hvor banen skal gå, før de tilpasser argumentene deretter».

Det begynner nå å tegne seg et bilde av en ny skandale langs Mjøsa, en gjentagelse av skandalen som har ført til hærverket i regi av Jernbaneverket mellom Eidsvoll og Tangen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00