Vi medlemmer i Norsk Kennel Klubb med jakthunder har i år sett en gledelig utvikling ved at man der har tatt tak i sin Rovdyrpolicy med den tidligere så «tilbakelente holdning» til jakthundmedlemmenes store utfordring av en økende rovdyrtrussel.

Men hva med vår andre medlemsorganisasjon NJFF? De sier fortsatt ja til ynglende ulv i landet, mens de samtidig manøvrerer så godt de kan for å beholde jegere og jakthund medlemmer. I år blir bestandstall og ulvesone vurdert på nytt av regjeringen for å bli lagt fram for Stortinget. Ser vi på innspillet fra NJFF til Miljødepartementet så finner vi mange gode argumenter. Men fortsatt så holder man på at vi skal ha ulv i landet, dette med henvisning til landsmøtevedtak i 2012. I år har NJFF nytt landsmøte og det er å håpe at man der tar opp saken og formulerer et «nei til ynglende ulv i Norge».

Vi ser det er berammet medlemsmøte i NJFF-Hedmark nå 28. mai, om temaet ulveforvaltning. Og her kommer generalsekretær Søilen, fagsjef Parmann og informasjonssjef Farstad fra NJFF sentralt. Man kan jo spørre seg hva som er målet med et slikt oppbud. Er det for å forsøke å få hedmarkingene til å «forstå at man må ha ulv i jaktterrenget», eller er de innkalt for å «stå skolerett» overfor medlemmer som ikke aksepterer dagens NJFF rovdyrpolicy?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00