Når han samtidig skriver at lite skjer på museene, «tiden står stille og aktivitetene er på lavgir eller med håndbrekket på», mener vi dette er lite dekkende for hva museene gjør ellers. Godagers konklusjon baserer seg på manglende utbygging på Jernbanemuseet og ingen arkeologiske utgravninger på Domkirkeodden.

LES OGSÅ: Her er det første innlegget – «Hva skjer på museene i Hamar?»

Museene arbeider på et bredt spekter og ikke alle oppgavene er like synlig. Vi dokumenterer og samler inn, bevarer og forvalter gjenstander, foto og bygninger, forsker og formidler. Museene skal både fornye seg og tjene penger. Museene skal bevare kulturminner, formidle ny kunnskap, bygge identitet og tilhørighet og skape attraksjoner for beboere og tilreisende.

Vi kan gi Godager rett i at utgravninger av Hamarkaupangen ikke har høy prioritet. Det skyldes i første rekke at det området av Hamarkaupangen som Domkirkeodden har ansvar for, ikke er truet av bygging av nye veier eller bygninger. En utgravning her vil koste mye, og ressurser til slike gravninger finnes ikke for tiden. Sett i et lengre perspektiv har det vært gravet mye i og omkring domkirkeruinen og i bispeborgen.

Begge museene arbeider hardt for nye utstillingsbygg og løsningen ligger i offentlige bevilgninger. Domkirkeoddens nybygg ønskes ferdig til byjubileet i 2024. Jernbanemuseet er klare til å bygge så snart penger bevilges.

Museene har like utfordringer på vedlikehold av museale samlinger. Antikvariske bygninger utsettes for et stadig mer krevende klima. Bygninger er under kontinuerlig vedlikehold, middelaldermur konserveres, gjenstandssamlinger, alt fra fiskekroker til lokomotiver, gjennomgår nå en stor revisjon. Domkirkeoddens samlinger skal flyttes til nytt magasin i Elverum om to år. Stat, fylke og kommuner bidrar her med kr. 160 mill. Deler av Jernbanemuseets samlinger flytter til leide lokaler i Hamar.

Det gjennomføres et stort antall arrangementer, Museumsnatt, middelalderfestival, Stoppested verden og andre. Flere av disse er samarbeidsprosjekter.

Tross beskrivelsen av museer på lavgir - museene besøkes av 60.000 personer i året. Norsk jernbanemuseum tar sitt nasjonale mandat på alvor. I tillegg til aktiviteter på Hamar, har museet økt den museale togkjøringen på det nasjonale skinnenettet og hatt utstilling, flere foredrag og skoleopplegg i Oslo. Samlet sett har 2018 vært det året med størst besøk i Jernbanemuseets snart 125 år lange historie, noe som ikke vitner om museum på «lavgir».

LES OGSÅ: Flere sterke meninger finner du på våre debattsider

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00