I 2017 utsettes smågutter fremdeles for rituell omskjæring i Norge. Stortinget har sveket rettighetene små barn har til beskyttelse fra fysiske inngrep uten medisinsk begrunnelse, for å tilfredsstille voksnes «rett» til å gjennomføre rituelle handlinger i pakt med egen troslære. Ved å godta dette gjør man spedbarn til religiøse objekter, og ikke individer med rett til sin egen fremtid.

Man legger ikke vekt på at det omskårne spedbarnet aldri fikk muligheten til å ytre sin mening om det uopprettelige inngrepet i forbindelse med ritualet, ganske enkelt fordi det ikke kan ytre seg.

Et spedbarn har ingen politisk- eller religiøs bevissthet når det er noen dager gammelt. Et spedbarn er ingen kristen. Det er ingen sosialist eller liberaler. Det er ingen muslim eller jøde. Et spedbarn er et spedbarn, og et spedbarn er hjelpeløst og avhengig av voksnes tillit. Den tilliten brytes når de med lovverkets velsignelse utsettes for inngrep ut fra religiøse forestillinger hos voksne.

Et gammelt liberalt prinsipp er at min frihet slutter der din begynner. Med dagens lovverk slutter de små guttenes frihet for å bevare de voksnes. De svakes frihet slutter for å bevare de sterkes.

Slik jeg ser det, strider rituell omskjæring av spedbarn med liberale prinsipper, og jeg kommer til å jobbe videre for å beskytte de svakeste blant oss.

leder Hamar Venstre

3. kandidat for Hedmark Venstre i stortingsvalget

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00