Etter 20 år med vindkraft i Norge konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land.

Birdlife International er verdens største fuglevernorganisasjon, og NOF er den norske partneren.

I fjor ga de ut en studie kalt «State of the World’s Birds». Her konkluderer man med at 40 prosent av verdens fuglearter er i tilbakegang, og at det er forringelse av hele økosystem som er årsaken.

I Norge står 82 arter på rødlista, lista over arter med naturlig små og sårbare bestander her til lands, eller arter i tilbakegang. Det utgjør hver tredje hekkeart. Også i Norge er arealendringer og nedbygging av naturen hovedårsaken til nedgangen for de fleste artene.

NOF har en lang historikk for å være vaktbikkje og kunnskapsleverandør til myndigheten.

Allerede for 20 år siden startet vårt arbeid med en av de største skamplettene i naturforvaltningen, oppføringen av Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal.

Til tross for våre innvendinger sto 68 turbiner og et omfattende nettverk av anleggsveier ferdig i 2005. Anlegget ble plassert midt i en av verdens tetteste havørnbestander, og havørnbestanden i planområdet er i dag redusert fra 10 par til 1–2 par.

I årene 2006–2019 har 96 havørn, 2 kongeørn og 200 lirype måtte gi tapt for vindturbinene. For andre fugler er mørketallene ansett for å være signifikante. Likevel er over døde 500 fugler funnet.

Hvordan det står det til ved andre vindkraftverk er uvisst, for det har ingen tatt seg bryet med å undersøke.

Hensynet til Norges største ugle, hubroen, er heller ingen solskinnshistorie. Vindkraftas påvirkning på hubroen er systematisk bagatellisert, der kunnskapsmangel har vært en viktig driver for å tillate nedbygging av hubroens jakt- og leveområder.

Den nattaktive og sky uglen er vanskelig å kartlegge, og forvaltningen har dessverre basert seg på prinsippet «intet sett, intet hørt».

NOF anbefaler aldri vindkraft i hubroens leveområder. Arten reagerer negativt på menneskelig infrastruktur og tilstedeværelse.

Det er ikke tilfeldig at hubroen dukker opp som part der vindkraft planlegges når man i stor grad ønsker å legge vindkraft i villmarkspregede områder.

Ved Innvordfjellet i Trøndelag foreslår Olje- og energidepartementet å legge ut mat til hubroen for å bøte på dette faktumet, men tillater at økosystemet hubroen er vevd inn i ofres.

Hubro er dessuten er dessuten utsatt for kollisjoner. En publikasjon fra 2015 viser at det er registrert 34 drepte hubro i Tyskland og Spania.

Vår tillit til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), som forvalter konsesjonsprosessene, er på et lavmål. Vindkraftutbyggingen i Norge følger ikke vanlig praksis for god arealplanlegging, der man forsøker å unngå konfliktområder og tenker helhetlig.

Også Miljødirektoratet påpeker at kvaliteten på konsekvensutredningene er av høyst ulik kvalitet, og at vi mangler oppfølgende studier ved nesten samtlige vindkraftverk.

Vindkraftutbyggingen i Norge har gitt oss massive naturinngrep i lite berørt natur. Industriområder som vindkraftanlegg er bør legges til nettopp industriområder – ikke inngrepsfrie naturområder!

Vi ser også en samlokalisering med sårbare arter som hubro, havørn og kongeørn. Vindkraftutbyggingen har vært konsentrert ved kysten, gjerne i trekkleier for fugler.

Et av de mest trafikkerte områdene for trekkende rovfugler finner vi i området mellom Jæren og Lista.

Her er det gitt konsesjoner til et betydelig antall vindkraftverk, og er dermed ett av de mest belastede områdene i Norge, til tross for rovfugltrekket, nasjonalt viktige hubroforekomster og flott kystlynghei.

Man må se på «Nasjonal ramme for vindkraft», et nytt rammeverk for videre vindkraftutbygging, som en utbyggingsplan, etter at minst 72 vindkraftverk allerede har fått konsesjon!

Den nasjonale rammen viser at NOF har hatt rett hele tiden: mange av stedene det er allerede er gitt tillatelser til vindkraft, fraråder nå Miljødirektoratet vindkraftutbygging.

NOF sier nei til videre vindkraftutbygging i norsk natur – for fuglenes skyld.

Nå er tiden inne for å skaffe kunnskap om effektene av all vindkraften vi har bygd og er i ferd med å bygge ut.

Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, uansett hva interessegrupper har klart å overbevise enkelte politikere om.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.