MENINGER

Representanter fra SV, Ap og V synes Ringsaker må utvide tilbudet. Torsdag 21.mai bruker Hamar Arbeiderblad lederartikkelen på å forsvare kveldsåpne barnehager samt antyde at jeg skulle være mot likestilling og kvinner i arbeidslivet. Dette må jeg kommentere:

Jeg har ingen problemer med å forstå at enslige foreldre uten nettverk og med turnusarbeid, kan ønske seg gode tilbud for barna når de jobber kveld, natt og/eller helg. Og det behovet har de like mye etter at barnet er over barnehagealder.

Barnas behov er tydelig underordnet for de som vil ha heldøgns barnehager. Barn har rett til å få være hjemme med sin familie i et hjem der de har sin sterkeste tilknytning med sterke, nære, tette og varige relasjoner. FNs barnekonvensjon sier klart at barn har krav på spesiell beskyttelse. Da tenker jeg at det er storsamfunnets utfordring – å la barn være hjemme kveld, natt og helg, ikke å legge til rette for at foreldre skal sende barna hjemmefra i nevnte tidsperioder. Hvorfor skal vi stilltiende godta at arbeidslivet krever mer fleksibilitet hvis dette går utover barna?

Når barn har vært en hel dag i barnehage eller skole, er de slitne etter en dag på «jobben». Da er det godt å komme hjem.

I de siste tiår har det vært en gjentatt utvikling mot å gjøre barnehagene til pedagogiske tilbud, de er mye mer enn oppbevaring av barn mens mor og far er på jobb. Hvis barn skal ha ulike tider de er i barnehagene, faller argumentene om pedagogikk i barnehagen. Og Petra treffer ikke lenger Karsten, for de er ikke der samtidig. (Karsten og Petra er to litterære barnehagevenner)

Så hvis du jobber turnus i barnevern, psykiatri, rus, restaurant eller annet, og du blir alene med omsorg for barn- må du da jobbe samme turnus og ta barna ut av barnehage og skole for å få tid med dem? Eller om du jobber offshore i olje med to uker på plattform og tre-fire hjemme – er det barnehagen som skal ta vare på barna to uker i strekk ? Eller må du finne en annen jobb? Og skal ikke storsamfunnet ta hensyn til foreldre fordi vi setter barn høyt? Det er ikke alle jobber og yrker som er forenlig med barn for de som er alene om omsorgen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00