Det bygges mye nytt, og samtidig er vedlikeholdssatsingen mer enn doblet. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er utbyggingen av dobbeltspor på lange deler av Dovrebanen høyt prioritert. Planarbeidet i forkant er omfattende, men allerede i gang. Bare i 2018 skal det brukes rundt 2,2 milliarder kroner til å planlegge og designe nye jernbaneprosjekt rundt i landet.

Det bekrefter at vi mener alvor. Derfor er det litt rart når enkelte velger å tolke alt som skjer med negative øyne. Mitt råd: Vær med og finn løsninger fremfor å tolke enhver lokal uenighet som et tegn på at prosjektet skal skrinlegges eller forsinkes! Sistnevnte tolkning er ikke slik jeg jobber.

Hedmark ligger midt i smørøyet for infrastrukturentusiaster. Det investeres enormt store penger i både vei og jernbane. Arbeidet er ikke «i det blå», slik Rolf Berntsen skrev i HA 28. november. Tvert imot, med blå politikk er det full fart i arbeidet. Det er god fremdrift i arbeidet med å planlegge og bygge bedre jernbaneinfrastruktur mellom Oslo og Hamar.

Både Stange og Ringsaker vedtok høsten 2016 enstemmig Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Neste fase er å utarbeide reguleringsplan i Stange. Dette arbeidet er i rute og er forventet å ta om lag to år. I 2018 starter byggingen av dobbeltsporet Venjar-Langset. Den neste parsellen, Langset-Kleverud, er allerede bygget og den påfølgende strekningen Kleverud-Sørli er ferdig planlagt. Den er tenkt bygget samtidig med siste parsell fram mot Åkersvika slik at vi får et rasjonelt og helhetlig byggeprosjekt. Planleggings- og byggingsarbeidene på Dovrebanen pågår med andre ord for fullt, og vil gi Hamar et forbedret togtilbud med redusert reisetid og flere avganger allerede fra 2024.

Diskusjonen kan gå varmt hos mange når store prosjekter skal rulles ut. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i Hamar. Det er omfattende vurderinger som skal gjøres, men jeg oppfatter at man har samlet seg om arbeidet med å utarbeide et godt grunnlag for å vurdere lokalisering av stasjon og trasé gjennom Hamar. Enkelte later til å tro at man må hastekonkludere for å unngå at prosjektet skrinlegges. Nei, det er ikke et alternativ for vår regjering.

Jeg ønsker selvsagt at det skal gå raskest mulig å finne enighet. Samtidig mener jeg vi skal være trygge på at vi finner løsninger som vi også er stolte av om en generasjon. Vår visjon om en bedre jernbane legges ikke på is selv om man møter vanskelige avveininger i en by eller tettsted. Det krever bare enda hardere innsats for å finne gode løsninger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00