Vi i Hamar kommune kan ikke gjøre motsatte av det samfunnet har jobbet med i flere år.

Innvandrere trenger mye hjelp for å lære seg språket og komme i gang med utdanningen. Ikke å gi den hjelpen vil ramme spesielt de unge som trenger å komme inn raskt i samfunnet og skaffe seg utdanning.

Når man har lært seg språket, får man en mestringsfølelse før man senere skal over i en ordinær skoleklasse. Det å starte i vanlig klasse uten å mestre språket kan for mange oppleves negativt og virke demotiverende på videre utdanning, slik at de faller utenfor. Vi må jobbe for at unge opplever at det er positiv å gå på skolen, og vi må hjelpe dem til å bli samfunnsnyttige borgere!

Hamar kommune har tre velkomstklasser. To barneskoler på Prestrud og Ridabu og én ungdomsskole på Børstad. Innvandrerelever med annet morsmål, kultur og bakgrunn starter i velkomstklasser.

Innvandrerelever har veldig forskjellige bakgrunn. Noen har også opplevet store tragedier. Enkelte har noe grunnskoleopplæring, mens andre er analfabeter. De går maksimum to år i velkomstklassen for å intensiv norskopplæring, slik at de er forberedt seg på å starte i ordinær klasse i sitt eget nærmiljøet. Elevene får tilpasset undervisning tilpasset sin kunnskap og evner. De som underviser er lærere med spesialkompetanse. De har også morsmålslærere i velkomstklassen som hjelpelærere og assistenter.

Dette fungerer bra og skaper trygghet og trivsel. Det er svært viktige faktorer for læring for de ca. 34 elevene i høstens velkomstklasser. God norskopplæring er en viktig nøkkel til integrering i det norske samfunnet, og barna lærer rask og god norsk i slike klasser. Her får de trygghet, selvtillit på veien til god integrering i det norske samfunnet. Når de så kommer til ordinær klasse, er dette fundamentet for å gode og trygge relasjoner sammen med medelevene.

Regnbuealliansen vil legge ned velkomstklassene. De har fjernet 1,8 millioner kroner bort fra budsjettet. De vil sette innvandrerelever rett inn i norske klasser, og begrunner det med at slik gjør de i Oslo og Ringsaker. Men sannheten er at også der er det velkomstgrupper. Det kan ikke Hamar-skolen gjøre med et kutt på 1,8 millioner kroner. Dette vil svekke kvaliteten på norskopplæringen og fagopplæringen for nyankomne. Og hvis innvandrerelevene får dårlig norskopplæring, faller de ut av skolen. Det kan bli dyrt for det norske samfunnet.

Hamar Arbeiderparti vil beholde velkomstklassene slik at nyankomne innvandrerelever lykkes i samfunnet med å fullføre skolegangen. Vi ønsker ikke at sårbare grupper blir ofre for budsjettkutt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00