De påstår at jeg, tråkker på klimaskulkende elever, ved å kalle det skulk. Egentlig, så er det Natur og Ungdom som tråkker på en hel befolkning.

Det første jeg vil få avklart er at jeg aldri har sagt eller definert at elever som streiket skolen, gjorde det for å slippe skolen. Dette er noe Markus Refsdal og Sara Daae påstår, og jeg kan ikke skjønne hvor de har fått det fra.

LES OGSÅ: Mangler virkelighetsfortåelse og fakta.

Hedmark Natur og Ungdom har tydeligvis et problem med at jeg kaller klimastreiken for klimaskulk. Men så har det seg slik: det er skulk! Streik hører ikke hjemme i skolen, og udir har konkludert med at klimastreik er skulk. Hvis Hedmark Natur og Ungdom har et problem med fakta, er det deres egen feil.

Det blir påstått mye rart, blant annet at olje og gass ikke kommer til å ha en stor rolle i fremtiden. Verden har et enormt energibehov. Europa er midt i prosessen med å fase ut kull som energikilde. Her spiller norsk olje og gass en stor rolle. Siden det ikke finnes gode nok løsninger til å gå 100 prosent fornybart, er Tyskland en stor importør av norsk olje og gass, som forurenser mye mindre enn kull.

Faktum er at Tyskland sitt mål, er å fase ut kull innen 2038. Angela Merkel har selv sagt at olje og gass er avgjørende for at dette målet skal kunne nås, og at et behov for olje og gass vil være tilstede i flere tiår fremover. Hvis vi stenger oljeproduksjonen har Tyskland to valg: enten å importere langt skitnere olje fra Russland, kanskje Saudi-Arabia, eller å starte opp igjen energiproduksjon med kull. Begge alternativer hadde resultert med høyere globale utslipp.

Natur og Ungdom mener også det er totalt etisk og økonomisk uforsvarlig, å fortsatt ha en satsning på olje og gass. Dette til tross for at International Energy Agency har anslått følgende i sitt scenario: for å nå togradersmålet, så vil olje og gass dekke over 30% av verdens energibehov i 2050. Det betyr at 90 prosent av dagens oljeutvinning i verden må fortsette. Da sier det seg selv at Norge, et av verdens ledende land innenfor moderne oljeutvinning, med et av verdens laveste utslipp burde være med på å dekke dette enorme energibehovet. Men igjen benekter Natur og Ungdom fakta.

Det å ville dra med seg en hel nasjon, med over fem millioner mennesker utfor et stup, uten å vite hva som møter oss på bunnen, er ekstremt uforsvarlig, og utrolig skremmende. Det er nettopp dette Markus Refsdal, Sara Daae og resten av Natur og Ungdom vil. De vil stenge norsk olje og gassutvinning over natten. Dette, uten å ha en annen løsning for de 180 000 nordmennene som vil umiddelbart miste jobben. Uten å ha en løsning for de 334 milliarder kronene vi ikke vil få inn til statsbudsjettet.

Dette vil direkte gå ut over Norges evne til å finansiere helse, omsorg, skole osv. Å stenge oljekranen uten en løsning, det er en trussel for fremtidige generasjoner, Norges økonomi og globale utslipp. Å stenge oljekranen uten en løsning, er å tråkke på hele Norges befolkning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00