Han påstår at kulturhus på Tingvold-tomta ikke er noen god løsning for Ottestad, Stangebyen eller for hele Stange kommune. Videre konkluderer han med at stasjonsbyen Stange skal være en soveby for Hamar.

LES Paal Ravnaas' innlegg her.

Som lokalpolitiker med bostedsadresse i Ottestad mener jeg det er et særdeles lavt ambisjonsnivå på vegne av egen kommune. Ja, jeg er opptatt av å sette Ottestad på kartet, men som politiker som går til valg for Stange Arbeiderparti har jeg også store ambisjoner for sentrumsutvikling i Stangebyen. Med den befolkningsutviklingen vi opplever i Stange er jeg overbevist om at det er liv laga for et godt sentrumstilbud i Stangebyen, men da må vi politikerne ta de investeringene som er nødvendig. Et kultur og aktivitetshus på Tingvold-tomta er en god investering for å øke kommunens bolyst og attraktivitet både for næringslivet, innflyttere og de som bor rundt Stangebyen i dag.

For mange av oss som bor i Ottestad bruker vi Hamar som vår egen by, men det er ikke et argument for å la Stange sentrum forvitre. Stasjonsbyen Stange skal være en by som tilbyr mye mer enn nærhet til Hamar. Stangebyen skal være en by der unge og eldre møtes og skaper liv i byen. Vi med ambisjoner om å komme inn i kommunestyret kan ikke ha en ambisjon for vår egen kommune om å være en soveby til Hamar. Nei, Paal Ravnaas, Stangebyen skal være en by hvor folk vil oppholde seg i, ikke en by du reiser fra.

Om det er denne måten Nærmiljølista velger å profilere seg på vil jeg si at det er bra at det kommer frem før valget 9. september. Vi i Stange Arbeiderparti vil aldri gå til valg med en ambisjon om å la Stangebyen være en soveby til Hamar. Stange er en kommune i god utvikling og Stange Ap er villig til å ta de store investeringene både i Ottestad og Stangebyen for å rigge oss til fremtiden.

Nei, Paal Ravnaas, det er ikke Stange som må justere sitt selvbilde, men Nærmiljølista som må justere sitt ambisjonsnivå for Stange.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00