Kulturbygg i Ringsaker. Nå står det å lese i avisen at det er ønske om et nytt kulturbygg i Brumunddal med plass til mellom 700 og 1.000 personer. Det er greit å ønske seg ting, men det er ikke bestandig man få det som man ønsker. Selvsagt så kan det være at det er behov for ei storstugu for kultur, men det gjelder å prioritere kommunens økonomiske midler.

Når vi ser de enorme behovene for å bygge og vedlikeholde alders- og sykehjem, barneskoler og ungdomskoler, flere hender i helse og omsorg, barnevern, rusomsorg, barne- og ungdomspsykiatri og midler til infrastruktur, så er det vel viktigere å bruke penger på disse områdene blant mange slik som situasjonen er. Forebyggende tiltak innenfor flere av disse områdene er det også viktigere å bruke penger til. Primærtjenestene må være viktigst.

Skal man bygge kulturhus i Ringsaker/Brumunddal så ser jeg kun en mulighet og det er å trekke inn private aktører som kan stå for det. Da må man lete seg frem til private aktører/utbyggere eller at noen melder seg for dette og tar de største kostnadene rundt dette. Dette er eneste mulighet slik vi i Ringsaker Frp ser på dette per i dag. Vi kaster ut denne ideen, som kan være det eneste for å få realisert det

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00