Norge er i omstilling. Norsk økonomi er todelt, hvor oljen representerer halve inntektsgrunnlaget. Med utviklingen i oljebransjen og verden for øvrig, er ikke dette lenger en trygg inntektsfordeling. I fjor brukte vi mer av oljeinntektene enn vi tjente. Vi trenger nye og bærekraftige forretningsområder, samtidig som vi må forbedre og styrke de eksisterende.

Men omstillingen gjelder ikke bare svikt i oljenæringen. Vi er alle påvirket av de globale megatrendene, slik som ressursknapphet, økende verdenspopulasjon, aldrende befolkning, økt tilstrømming til byene, globalisering, nye verdensmarkeder, delt globalt ansvar, masseprodusert skreddersøm og dynamisk teknologi, som for eksempel virtualisering, sensorikk og digitalisering. Det snakkes om den fjerde industrielle revolusjonen.

Den raskt økende teknologiske utviklingen gjør at tradisjonell vare- og tjenesteproduksjon gradvis erstattes av automatiske og digitale løsninger. Mange av de funksjoner mennesker utfører på arbeidsplasser i dag står i fare for å bli erstattet. Men dette åpner også for nye arbeidsformer og funksjoner for det som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Høy utviklingshastighet, kort levetid og disruptive forretningsmodeller kjennetegner nåtidens teknologiutvikling. Samarbeid mellom ulike bransjer og bruk av ny teknologi skaper innovasjon og nye begreper, slik som for eksempel ed Tech, med Tech og fin Tech. Innovasjon forklares i denne sammenhengen som nyskapende løsninger markedet ønsker å ta i bruk. Det kan være snakk om forbedring eller nyutvikling av produkt, tjeneste, teknologi eller prosess. Behovet for nyskaping kan være drevet frem av markedet, forskning og utvikling eller for å redusere kostnader.

Dagens bedriftseiere ser i større grad at endring er det nye normale, og at evnen til endring blir en viktig ressurs i bedriften. Drift og utvikling krever ulik kompetanse og aktivitet. Der hvor primærfunksjonen i bedriftene har vært basert på langsiktighet og faste rutinepregede oppgaver, ser vi at utvikling og endring får større plass. Disipliner som innovasjon og forretningsmodellering er relevante verktøy, både i strategisk planlegging og i den daglige driften. Det handler om å lete etter beste måten å utvikle, selge, levere, kommunisere og å samarbeide på.

Hvor godt kjent er bedriftseierne med de faktorer som påvirker sin næring, slik som megatrender, globale markedskrefter og makroøkonomi? Hva kreves for å utvikle bedriften i takt med dagens utfordringer og muligheter? Hvilke behov har i så fall eiere, daglige ledere og ansatte i form av nyskapning, kompetanse, kunnskap, partnere og samarbeid?

Innovasjon Norge er klar for å bistå norske bedrifter i omstillingen. Det kan være drøfting av muligheter og utfordringer i bedriftens forretningsmodell, behovsavklaring og hjelp til å vokse raskt ved hjelp av ulike støtteordninger. I Innlandet har vi spesielt fokus på å legge til rette for at næringene i regionen skal være rustet for den teknologiske utviklingen sammen i nettverk og hver for seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00