Kommende stortingsvalg vil sannsynligvis preges av økonomi og arbeidsplasser. Sjefredaktør Carsten Bleness berørte dette viktige temaet i en leder i sin avis forleden, noe som andre sjefredaktører av en eller annen grunn ikke gjør, muligens på grunn av manglende økonomiske kunnskaper.

Vi nærmer oss negativ styringsrente her til lands, noe blant andre Japan, Sverige og Danmark alt har. Dette er et dårlig tegn og helt unormalt og får store følger for banksektoren. Styringsrenten er den renten bankene mottar av Sentralbanken for å plassere overskuddslikviditet i den. Er nevnte rente negativ, må bankene i stedet for å motta renter, noe som jo er naturlig, betale strafferenter for å plassere overskuddslikviditet i Sentralbanken.

Det samme gjelder for husholdningens innskudd i bankene. Fratrukket skatt og inflasjon blir renten negativ. Herved skapes farlige ubalanser, bankenes overskudd reduseres og bankene vil låne ut mindre penger enn de ellers ville ha gjort. Her skjer det motsatte av hva lavrentepolitikken skulle medvirke til; større utlån til næringslivet for å få fart på økonomien. Råvareprisene faller sterkt, noe som skulle være til stor fordel for industrilandene og dermed oss forbrukere i Vesten.

Gratis penger og ekstremt lave råvarepriser har ikke fått fart på økonomien, så noe har gått galt, og nervøsiteten øker blant politikere og økonomer, med god grunn. Statsgjelden i de fleste land øker faretruende, også husholdningenes gjeld grunnet den lave rente. Produksjonsveksten er minimal, men likevel har aksjekursene og eiendomsprisene steget mye i de siste par år med unntak av bankaksjer. Investeringene har skjedd i verdipapirer og eiendom, og dette gir ikke realvekst i økonomien, noe som må bety at politikere og økonomer har satset på feil hest.

De skulle ha satset mer på finanspolitikken, og ikke i den grad på pengepolitikken. Vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen er stor. Betydelige investeringer i anlegg av alle slag skaper arbeidsplasser og derved etterspørsel etter varer og tjenester Slm. Roosvelts New Deal i USA i trettiårene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00