MENINGER

Arbeidsgiver KS gikk svært høyt på banen, ville innføre byråkratisk kontortid og 45 ukers skoleår. At verken elever var til stede i mange av disse ukene og at arbeidsforholdene på mange skoler er vanskelige, for ikke å si dårlige, hindret ikke KS i å ville tvinge dette igjennom. Deres ideologi er den motsatt av hva vi finner i den finske skolen. Her vektlegger man den enkelte lektor, hans faglighet, viser ham tillit og gir ham tid, det kalles respekt og faktisk verdsetting.

Motsatsen er Danmark. I Danmark er lærerne gjennom lockout og regjeringsdiktat pålagt kontortid, i noen kommuner er industrisamfunnets nedverdigende stemplingsur gjeninnført. Her hersker tvang, kontroll, mistillit og kravet om kollektiv taktgåing og utvidet undervisning uten utvidet lønn.

Nå vil noen ha mer tvang. Han er blitt stor i den danske skolen, Nordens tvangsskole nummer en. Han er Thomas Nordahl, professor i den disiplin vår fremste samfunnsviter, Jon Elster, kalte en pseudovitenskap, pedagogikken.

I HA kan han fortelle om fine middager og gamle penger som skal brukes og som han er satt i styret til å dele ut. Blant annet til skoler. I hans skole betyr den enkelte lærer lite, i seg selv dypt antiliberalt. Det er den påståtte helheten, hele laget, som om laget ikke består av enkeltspillere, som skal gå i felles takt og spann. Og ikke bare det, de skal tvinges, av eksterne pedagoger som verbalt slår om seg med autoritetsknepet; forskning viser.

Noen av oss får en emmen smak i munnen når vi hører begrepene forskning og pedagogikk i sammensetting. Noen av oss har vært gjennom stadig «nyvinninger» av denne forskningen i vårt skole- og klasseromsliv. De pedagogiske motestrømningene har endret seg kjappere enn selv skjørtelengden i Swinging London. Dog, en forskjell: Bak skjørtekanten er langt mer substans.

Hvem skal føre oss inn den nye pedagogiske himmel? Et eksternt kompetansemiljø, kan pedagogikkprofessoren fortelle. Han selv og hans miljø må vi kunne formode. Slik selger man seg inn - og med tvang skal vi lære å se den helhet vi ikke selv med lang utdanning og tiårs erfaring har mulighet til å se. Slik taler en autoritær konsulent som er høy på seg selv og sitt «forskningsopplegg». En av vår tids pedagogiske emissærer.

Jeg har en skoledystopi. Det er tvungen kontortid ala Danmark. Det er en skole som ikke ser at den trenger selvstendige høyt faglig kvalifiserte lærere og lektorer. Det er en skole der vi igjen tvinges til å høre på en emissær i pedagogikken som skal tvinge sitt budskap på oss definert som enhetsvandrende kollektiv. Som gode reisende i åpenbaringer har de også sans for mynten som i kisten klinger.

Og jeg har en drøm: Fri oss fra pedagogene. Send dem til Danmark, la dem, Nordahl og, forbli der, i skolen hvor tvang, kontroll, individdevaluering, mistillit og opphøyd ytre arroganse har seiret mot lærernes ønske, erfaring og vilje. Send Finland til Norge! Gi rom for den faglig dyktige, den myndige og kyndige lærer, den lærertypen som løftet skolen og lærerstatusen i Norge fram inntil mange pedagoger i sine parnasser i etterkrigstiden har senket både den og lærerstanden. Fri oss fra dem.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00