Vi har tro på konkurranse også i skolesektoren, og at elever og foreldre bør ha mulighet til selv å velge den skolen som best passer elevens ferdigheter og ønsker. Hamar Frp er glad for at regjeringen i den nye privatskoleloven åpner for at det kan etableres flere typer friskoler.

I HA 25.august skriver sosialdemokraten og kandidat for Hamar Arbeiderparti Eva Bækkel varmt om alternativ pedagogisk alternativ fra Montessori. Et skoletilbud vi i Frp også klart støtter. Jeg lurer på hvorfor det bare er alternativ pedagogikk, religion og unntaksvis idrett som skal være valgalternativene som Ap støtter?

Yrkesfagopplæringen foregår i tett samarbeid mellom skolen og bransjene gjennom blant annet lærlingordningen. Hamar Frp mener økt samarbeid mellom skole og næringsliv er positivt, og bør utvides i Hamar. At bransjene selv får adgang til å starte frittstående skoler som gir et alternativt og supplerende utdanningstilbud til elevene i Hamar er meget positivt.

At skoler med særskilt fordypning innenfor bestemte fagretninger og yrkesfaglige skoler skal ha mulighet til å starte opp er en viktig liberalisering av loven, og gir rom for at nye og kvalitativt gode skoletilbud får adgang til å starte, og dermed sikre et større mangfold og valgfrihet for elevene. Det har Frp jobbet for lenge og er viktig for skolebyen Hamar.

Reguleringene må være strenge, slik at kun seriøse aktører er aktuelle for å drive private skoler i Hamar. Drive skole er et stort ansvar. Frp mener det må stilles krav om både registrering og innskuddskapital før godkjenning. Friskoleloven legger til rette for seriøse aktører som ønsker å drive skolevirksomhet av høy kvalitet gjennom et godt regelverk, og effektive og tydelige virkemidler.

Hamar Frp mener at flere friskoler bidrar til økt mangfold og læring. Offentlig finansierte friskoler bidrar også til å sikre den enkeltes reelle mulighet til å velge en privat skole. Hamar Frp ønsker derfor private alternativer innen realfagsgymnas, private yrkesfagskoler og andre hjertelig velkommen til Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00