Herrene Holm, Børresen, Øygarden og Skipnes har i HA 4. august en opplisting av sine argumenter for vesttraséen for nytt dobbeltspor.

Utfordringen for oss som leser dette, er at det som presenteres er en blanding av drømmer, ønsker og virkelighet.

Mye kunne vært kommentert, men vi velger her to. De skriver:

«Den senkede kulverten vil komme så dypt at den vil berøre et minimalt antall bygninger, om noen i det hele tatt. Dette blir noe helt annet enn i Øst, hvor et stort antall boliger må rives, og mange plasskrevende næringsbygg må flyttes ut av byen».

Dette er så langt fra virkeligheten det går an å komme. Bane Nor har selv dokumentert at mange boligeiendommer fra Skibladnerbrygga til Furuberget, enten på grunn av selve traséen eller anleggsarbeidet, må rives.

Ser man på de kart som foreligger, er situasjonen stikk motsatt av det de hevder når det gjelder antall berørte boliger mellom Vest og Øst. Det er synd – og svært ødeleggende for debatten – at slike påstander fremmes.

Herrene skriver videre:

«Dersom Kommunaldepartementet i august velger Vest, med nye spor på østsiden av det gamle over Åkersvika, vil Hamarbukta bli reddet, og ved å fjerne Åttemetersplanet vil vi få en fin og sentrumsnær gjestehavn innenfor «moloen» som dannes av kulverten før den går under vannet.

En sentrumsnær jernbanestasjon som bevarer Hamarbukta og gjenskaper kontakten med Mjøsa slik de framgår av den gamle byplanen, vil bygge på sentrale sider ved byens identitet og historie og gi gode utviklingsvilkår i framtida».

Hadde dette vært tilfelle, ville Riksantikvaren (RA) selvsagt trukket sin innsigelse. Tvert imot sier Leidulf Mydland hos RA til HA 23. juni under overskriften «Riksantikvaren trekker ikke innsigelse»:

«Selv med en reduksjon av kulverthøyden er konflikten med det historiske miljøet i Hamar fortsatt stort.»

Riksantikvar Jørn Holme gikk ut i en debatt på Facebook med følgende uttalelse 25. juli 2017: «Denne saken handler utelukkende om Bane Nor prestisje. Å fylle igjen en bukt som naturen har skapt - stenge innbyggerne inne og selge tomter dyrt Bane Nor for å finansiere kulverten er noe av det mest krevende jeg har opplevd i offentlig forvaltning. La Hamars politikere få bestemme over den byen de elsker.»

Klarere kan det neppe sies. Uansett kulvertløsning mener Riksantikvaren, Folkeaksjonens styringsgruppe og svært mange andre at Hamars unike byplan og nærhet til Mjøsa bli ødelagt.

Leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00