Så sterkt kan dette gi utslag for eldre mennesker bli at hele livssituasjonen endres. Gang på gang fortelles det historier fra hverdagslivet om dette temaet.

Mange eldre overmedisineres, blir sløve, fraværende og får ofte feilaktig demensdiagnose. Tas noen av medisinene bort, endrer tydelig den mentale situasjonen seg raskt til det bedre. Ofte er kombinasjonen mellom de ulike medikamenter årsaken.

Naturlig nok er dette et stort problem ved våre sykehjem. Derfor kom det en ny lov fra 1. januar 2017 om legemiddelgjennomgang for sykehjemsbeboere. Her blir det slått fast at en slik gjennomgang har de krav på ved innleggelse. I tillegg skal en slik kontroll gjennomføres minst en gang i året, og ellers når det synes nødvendig.

Denne forskriften er tydeligvis ikke godt nok kjent. Aftenposten har satt søkelyset på dette tema og avdekker at i 2017 var det bare 49 prosent av sykehusbeboere på landsbasis som fikk denne medisingjennomgangen etter gjeldende forskrifter. Og dette er kommunenes ansvar.

I Aftenpostens reportasje gikk en kjent forfatter og tidligere høyestesrettsadvokat ut og fortalte om egne erfaringer. Som pasient ved Madserudhjemmet i Oslo hadde han i flere måneder følt seg sløvet. Han ble stadig dårligere. Mye av tiden gikk inn i glemselen. Da sykehjemslegen besluttet å fjerne tre legemidler fra medisinlisten, skjedde forandringen. Han forteller at han en dag våknet opp og følte seg helt klar i hodet.

Så stor ble forandringen i livet hans at han ble samtykkekompetent igjen. Nå tar han avgjørelser på egne vegne.

Helsedirektoratet påpeker at feil bruk av legemidler påfører pasienter lidelser og samfunnet store utgifter. Derfor er det viktig at loven om legmiddelgjennomgang er kjent og at pårørende og tilsynsetater stiller krav til legetjenesten ved sykehjem. På landsbasis er det bare halvparten av eldre på sykehjem som får denne gjennomgang de har krav på.

Ringsaker Pensjonistparti har ingen grunn til å tro at Ringsaker kommune ikke overholder dette kravet. Vi regner med at vi ikke hører til den dårlige halvdel av landets kommuner.

Derfor vil vi utfordre kommunalsjefen for helse og omsorg i Ringsaker til å gi en orientering om praksis av legemiddelgjennomgang ved kommunens sykehjem. Det vil kunne berolige mange.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00