Miljøpartiet De Grønne har i følge media blitt enige om å gå inn for å redusere antall kuer for i stedet å dyrke grønnsaker på arealer der bøndene i dag dyrker gras. Eller, som de sier det, de vil heller «dyrke mat til mennesker enn til kuer». Hestene derimot, nevnes ikke. De også eter gras dyrket på arealer der man i stedet kunne hatt grønnsaker. Norge har i dag 130.000 hester, og tallet øker år for år. Antall kuer er rett nok fortsatt nær dobbelt så stort, 230.000. Men likevel: 130.000 hester trenger mye mat de òg. Men motsatt kua, er det lite mat vi får igjen fra hesten. Litt hoppemelk, kanskje. Mens hver ku gir oss 8.000 liter melk; som igjen gir oss både sunt drikke og god ost.

Så, kjære MDG, hvorfor ikke gjøre en liten endring i partiprogrammet: «Vi vil heller dyrke mat til folk enn til hest».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00