Dette er en bestilling om bedre dokumentasjoner og begrunnelser på åtte områder, de fleste vedrørende øst-alternativet. Vi er glad for at dette kommer nå, selv om Jernbaneverket (JBV)/Bane NOR både kunne og burde svart på det meste av dette for svært lenge siden. Spørsmålene har de vært godt kjent med.

Vi skulle ønske at departementet hadde lagt til et punkt 9 med for eksempel denne teksten: «Utrede kryssinger med Stangevegen i kulvert under og Vangsveien i bro over dobbeltsporet. Departementet er kjent med grundige utarbeidede lokale forslag om dette, og slike løsninger ville også åpenbart gjøre det lettere å få full utnyttelse av en miljøtunnel på Børstad.»

Vi merker oss punkt 6 hvor det stilles spørsmål om hvorfor ikke dobbeltsporet over Åkersvika legges på utsiden av dagens spor for å spare Ramsarområdet. Bane NOR har gjort dette for «Vest», men har ikke kunnet svare på hvorfor de så langt har ment at det ikke går an for «Øst». Dermed virker det for mange som om Bane NOR har ønsket å gjøre «Øst» så problematisk som mulig.

Vi skulle også ønske at HA hadde en mer positiv vinkling på presentasjonen 19. mai. De behøver ikke å skrive: «Kommunen hentet stasjonsplasseringen høyt over sporene i det østlige traséalternativet fra Entasis.» Å beskrive det som «høyt» over sporet gir et feilaktig og overdrevet inntrykk. Det holder lenge å skrive «over sporet». Det er det Entasis har tegnet og som kommunestyret vedtok 21. desember 2016. Saken burde derfor heller vært illustrert med denne løsningen som kommunestyret foretrakk. Dette hadde gitt et riktigere bilde av det som denne saken nå handler om.

Når vi innledningsvis skriver at JBV kunne svart på dette for lenge siden, kan vi henvise til at flere av brevets punkter, i tillegg til løsningen med Stangeveien i kulvert og Vangsveien på bro, er tatt opp av Folkeaksjonen i flere møter med JBV de siste årene. De har da uttalt at de skulle «ta med seg synspunktene videre». Det har vi ikke sett mye til, men nå får vi forhåpentlig flere svar gjennom det arbeidet Bane NOR nå er pålagt å gjøre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00