Ordfører i Våler (H)

Sammen med Raskiftet Vindpark i Trysil og Åmot er det en totalinvestering på 2 milliarder kroner. Det er den eneste investeringen i vindkraft i Norge som ikke ligger ved kysten. Utbygger Austri Vind har gyldig konsesjon, og utbyggingen i Kjølberget vil komme. Det vil også være en sikkerhet for kraftforsyning til industrien og bebyggelsen i området. Prosessen har vært åpen og demokratisk, med enstemmige vedtak fram til i år.

Jeg mener en vertskommune må opptre pålitelig når en så stor investering skal realiseres. I verste fall kan en kommune som driver upålitelig saksbehandling og leter etter muligheter for å trenere utbyggingen bli erstatningspliktig. Kommunen har et stort ansvar, og saken er ikke en egnet for lokale valgkamputspill. Jeg er derfor glad for at flertallet i kommunestyret mener Austri Vind ikke trenger ny dispensasjonssøknad, og kan fortsette arbeidet i henhold til framdriftsplan.

Vindmølleaktivistene argumenterer med at naturen i Kjølberget er urørt. Det er den ikke, det har vært aktiv skogsdrift der i over hundre år, og skolen er kultivert og påvirket av hogst og svedjebruk. Noen mener også det ikke kan bygges vindmøller som er synlige fra Finnskogleden. Leden går gjennom 6 kommuner, fra Eidskog til Åmot og er ca. 24 mil lang. Finnskogen er et område med landets mest aktiv skogsdrift, den er overhodet ikke urørt. I Kjølberget er Statskog grunneier, men Finnskogen er for det aller meste på private hender. Man kan bare tenke seg hvilke erstatningskrav som vil komme hvis eierne ikke skal kunne gjøre investeringer på egen eiendom hvis det synes fra Finnskogleden. Finnskogleden har ikke potensial til å bli en vandringsled med avkastning for grunneiere og kommuner, de som bruker Finnskogleden har med seg det de trenger i ryggsekken og legger ikke igjen penger lokalt.

Jeg tror det er bedre å tenke turisme langs Glomma, der kommunesentrene og handelsstanden er. Vi må legge en strategi for turisme som faktisk gir oss noe å leve av. Utbyggingsmotstandere og aktivistene mot vindkraftplanene på Finnskogen viser lite respekt for eiendomsretten og ringeakt for demokratiet. Holdningen virker å være at det er umoralsk å investere for å utnytte naturens ressurser. Men Finnskogen og Innlandet kan ikke leve av at naturen er en pen kulisse. Det har også vært flere leserinnlegg hvor man advarer mot at tyskerne (som medeiere i Austri Vind) nå er på vei inn i landet slik som de gjorde i 1940. Det er nesten så man ikke tror hva man leser. Vi bør isteden juble for all utvikling som kan skape vekst, arbeidsplasser, innovasjon, nye impulser og flere kassaapparater.

Forrige uke var jeg på befaring i Raskiftet. Det var imponerende byggingeniørkunst, skogsbilveiene lå pent tilpasset landskapet, og det var lagt stor flid i å tilbakestille naturen når utbyggingen var ferdig. Jeg så ingen rasert natur, men møtte både elg og rypekull inne i området. Vindkraft er nasjonal vedtatt energipolitikk. Nå får Våler, Åmot og Trysil den eneste vindparken i Norge som ikke etableres ved kysten. Det kan bli en attraksjon i seg selv, og når Trysil som landets største vintersportssted kan leve med vindkraft tror jeg Finnskogen også klarer det. Vi må slutte å si nei til alt nytt og gripe de mulighetene vi får til utvikling.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00