Bane Nor er villig til å bruke 5-6 milliarder av den Norske Stats penger, mine og dine penger, for at kulturbevisste bergensere skal få sin jernbanetunnel gjennom Ulriksfjellet. Bane Nor bøyer dessuten av for bergensernes massive krav om at stasjonen ikke skal hete «Bergen Stasjon» men «Jernbanestasjonen i Bergen».

21. desember 2016 vedtok Hamars kommunestyre nærmest enstemmig trase øst. Bane Nor toer sine hender, men fortsetter likevel å prakke trase vest på Hamar, siden en illojal og stor del av kommunestyret halvannen måned senere viser at de har snudd i innstilling, etter å ha blitt fristet av Espern Eiendoms ide om dypere kulvert i vest.

Bane Nor har tidligere sagt i HA at det å legge jernbane gjennom by er «det verste de gjør». Det verste Bane Nor og Staten kan gjøre mot Hamars nye og skjøre følelse av helhet og kulturbevissthet, er å splitte den med en halvdyp kløft i vest. En overflatekulvert med dagens stasjonplassering som knutepunkt tilfredsstiller kun Bane Nors egne Næringsinteresser. Det er beroligende å registrere at Riksantikvaren ikke finner at de nye planene tilfredsstiller deres innsigelse og krav om bærekraft for byen Hamar.

Kommunestyrerepresentanter har tidligere sagt at «de gjør så godt de kan». Det er to ting som er åpenbare her: Representanter som gjør kuvending etter at et vedtak er banket igjennom, stryker på «lojalitet». Når loddet først var kastet, 21. desember, er det en selvfølge at alle representanter i et kommunestyre binder seg til «lojalitet». Lojalitet overfor et vedtak. Lojalitet overfor ledelsen som skal drive saken framover. Lojalitet overfor innbyggerne. Lojalitet overfor Hamars helhetlige uttrykk i en svært viktig sak. Lojalitet er en overordnende verdi.

Her må for eksempel en partibok underordne seg. Illojale kuvendinger bygger kun opp mistillit, splittelse og menneskeforakt, stakkars politikere. Det kan føre til likegyldighet og lav valgdeltagelse. Men det verste er at et råttent og menneskeskapt parlamentarisk system faktisk strider kraftig mot Guds lover. I Bibelens sammenfatning leser jeg: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg selv».

Et bærekraftprinsipp som er høyaktuelt, der miljø, lokaldemokrati og næringsinteresser lytter til hverandre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00