I et debattinnlegg i HA 27. oktober kommenterer Arne Skarseth mine synspunkter på veglys på E6 som jeg har gitt uttrykk for i debattspalten tidligere. Han peker på samfunnets kostnad hvis et menneskeliv skulle gå tapt på grunn av at en hovedveg ikke er utstyrt med belysning og viser til at prisen vil utgjøre 40 millioner i følge Statens vegvesens beregninger. Belysning vil virke forebyggende.

Det er mange faktorer å ta med i et komplett regnskap om ressursforbruk og ikke alt kan uttrykkes i kroner og ører. Forsøket på å prise et dødsfall i trafikken er en indikator som ikke kan gi uttrykk for den menneskelige tragedie som medfølger. Men skadeomfanget vil lett bli betydelig høyere med større hastighet enn ved lavere fart når uhellet er først er ute.

Det går også an å reflektere over hva de innsparte minuttene er verd ved å kjøre med høy hastighet. Et fysisk forhold som det går an å sette opp regnestykke på, er at drivstofforbruket blir mindre ved lav hastighet enn ved høy. Trolig blir slitasje på veg og gummi også større, spesielt hvis en kjører med pigger.

Et forebyggende tiltak som Skarseth har nevnt og som muligens er mindre ressurskrevende kan være å etablere skjerming mot lys fra møtende biler. Det ville være interessant om Statens vegvesen kunne si noe om det.

Mitt poeng i denne debatten er nødvendigheten av å endre livsstil dersom våre etterkommere skal få en fremtid som er til å leve med. Da må vi begynne, og ikke hevde at alle andre må redusere på kravene, bare ikke vi. Å sløyfe belysning på hovedvegene vil være et skritt i den retning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00