Det fortalte Bane Nor i april. Kommunikasjonsrådgiver Dag H. Nestegard opplyser 21. august at etaten siden da ikke har gjort nye vurderinger av trafikkstans i byggeperioden. Han viser ellers til tilleggsutredningene.

I byggeperioden for dobbeltspor Sørli-Brumunddal blir det buss for tog trolig bare 6-7 uker hver sommer. Ellers blir det ikke det, forteller Bane Nor. Velges trase vest, blir i første fase bare fire spor på Hamar stasjon brukt, mens en fjerner andre spor, erstatter dem og bygger spor ut mot Hamar-bukta. Etter det fjernes og erstattes de fire sporene.

Med trase øst i Hamar er det nå uvisst hvor mye banen stenges. Legges det nye sporet over Åkersvika av miljøgrunner vest for dagens, må det krysse dagens bane to ganger. Da må trafikken stanses i korte perioder.

Jernbaneingeniør John Refseth, som jobbet i Jernbaneverket i 17 år, mener det er fullt mulig å bygge dobbeltspor i trase vest gjennom Hamar by og stanse togtrafikken i til sammen bare i noen dager eller i alle fall i svært få uker. Hvor lenge, avhenger av hvilke tekniske løsninger som velges, og dessuten av hvilken variant/utførelse av trase vest som velges.

Det nye sporet på mye av parsellen Espa-Minnesund går nær det gamle. Likevel ble banen stengt til sammen i bare 112 dager da den 17 km lange parsellen med dobbeltspor ble bygd. Det viser en oversikt fra Bane Nor. Med forberedende arbeider og noen avbøtende tiltak etter utbyggingen varte byggearbeidene i nokså nøyaktig sju år.

Det betyr at banen i snitt var stengt kun 16 dager i året. Oversikten fra mjøsparsellen er også et godt tegn på hvor lite togtrafikken i Hamar blir stengt om ny bane bygges i trase vest.

Velges trase vest, stenges Stangebrua trolig samlet i 1-3 uker. Velges trase øst, stenges brua ifølge Bane Nor sammenhengende i mer enn ett år. I tillegg må vi regne med to perioder med stenging hver på 2-6 uker. Samlet stengetid blir trolig 14 måneder. Ny Stangebru på trase vest blir 260 meter og bare over land. Ny Stangebru med trase øst blir 500 meter, og halvparten blir over Mjøsa. Forskjellen er dramatisk.

Når Stangebrua er stengt, må trafikken der ifølge Statens vegvesen føres over på E6 og Vangsvegen. Den sistnevnte vegen får da nær 30.000 biler i døgnet, og det skaper trafikkork i byens sentrum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00