Partiene Rødt og SV hadde tatt initiativet, og LO oppfordret til å slutte opp om markeringene. Dagen i går var valgt ut fordi dette er den dagen i året da den gjennomsnittlige mannen har tjent opp hele årslønna for den gjennomsnittlige kvinnen.

Tetting av lønnsgapet mellom kvinner og menn er vel en av de seigeste kampene som utkjempes her i landet. I disse dagene er det ti år siden Likelønnskommisjonen, ledet av tidligere Senterparti-leder Anne Enger, la fram sin rapport og sine anbefalinger. Status i dag viser at svært lite har skjedd på disse ti årene. Mens kvinner for ti år siden tjente 85 prosent av det menn tjener, er denne prosenten i dag på 86,6 prosent. Og til tross for tilsynelatende bred oppslutning om likelønnsprinsippet både blant politikere og folk flest, er endringene som er skjedd på disse ti årene nærmest kun kosmetiske.

LES OGSÅ: Kjønnsforskjeller i lønn.

Likelønnskommisjonen kom med tre hovedforklaringer på de store lønnsforskjellene. Lønnsgapet følger et kjønnsdelt arbeidsmarked. Forhandlingsmodellen opprettholder stabile lønnsrelasjoner mellom kvinner og menn, og lønnsgapet vokser i foreldrefasen. Alle disse forklaringene har full gyldighet også i dag.

Og det handler ikke om utdanning. Snarere tvert imot. Flere kvinner enn menn tar i dag høyere utdanning. Likevel tjener de mindre. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet gjør at kvinner og menn i stor grad jobber i forskjellige yrker og bransjer, og jobber som er dominert av kvinner systematisk nedvurderes lønnsmessig i forhold til mannsdominerte yrker. Yrker med samme utdanningsgrad lønnes ulikt.

LO flere steder ba i går alle sine medlemmer delta på likelønnsmarkeringene. Vi håper dette er et signal om at fagbevegelsen heretter vil prioritere kampen for å tette det uverdige lønnsgapet. For vi vet ganske mye om hvorfor vi har dette lønnsgapet, og vi vet også noe om hva som må til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00