Lederen i Pensjonistpartiet har avgitt marsjordre

Ordren lyder kort og godt: Kjemp for våre lokalsykehus. Befalingen følger kommandolinjen, om hovedstyret, fylkesstyrene og ut til lokallagene. Nå har alle fått en felles kjernesak å arbeide for fram til Stortingsvalget i 2017. Lederen Einar Lonstad hindrer at partiets lokallag oppfører seg som løse kanoner. Trygghet for lokalbefolkningen må telle mer enn storstilt sentralisering, sier den dyktige lederen.

Lokallagene vil selvsagt adlyde ordren, og partiets ressurser blir mer samlet og nyttet effektivt og målrettet. Vi har etter hvert fått mange som trekker på årene her i landet. Det nye lederskapet i Pensjonistpartiet kan lett føre til at eldre blir representert på Stortinget.

Stange Pensjonistparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00