Vi konstaterer at taushet fortsatt omgir den betente byggesaken i Ringsaker. Hytta ligger i et strengt regulert reindriftsområde. Sæterlaget sendte i februar i år inn en søknad til kart- og byggesakssjefen i kommunen om å snu takets møneretning. Men allerede i fjor høst konstaterte sæterlaget at hytta var råtten og måtte rives og gjenoppbygges.

Enda mer alvorlig er det at rivingen ble utført av snekkere fra Ringsaker kommune. Den ulovlige rivingen er bekostet over kulturbudsjettet til Ringsaker kommune. Hvor mye penger som ble bevilget nekter kultursjef Asle Berteig å svare på. Vi har heller ikke fått vite hvem i Ringsaker kommune som ga klarsignal til å medvirke til ulovlig riving.

Vi minner om at Ringsaker kommune har vært gjennom en stor opprydningsprosess i Næra. Mange grunneiere ble pålagt å rive og fjerne ulovlige bygg. Det er viktig at kommunen markerer at man ikke uten videre kan ta seg til rette, og der etter håpe på tilgivelse. Kommunen har prisverdig nok ikke veket en tomme, selv om det har hatt betydelige omkostninger for dem som har måtte fjerne hytter og brygger.

Men vi forventer selvsagt at kommunen selv går fram på korrekt vis. Vi hadde imøtesett en forklaring fra rådmann og kultursjef i planutvalget. I stedet holdes informasjonen tilbake. Deltok noen fra kommunens ledelse på befaringen i fjor høst, hvor det ble besluttet riving? I hvilken grad visste kommunen at riving ble vurdert som eneste alternativ, mens det ble sendt søknad om en mindre endring? Hvem bestemte at kommunens egne snekkere skulle medvirke til ulovlig riving? Hvem bevilget kommunale midler til dette? Hvor mye ble brukt på det ulovlige byggeprosjektet?

Tausheten fra kommunens ledelse lover ikke godt. Vi venter fortsatt på en redegjørelse fra rådmann Jørn Strand om rollen til Ringsaker kommune i denne saken. Han bør så raskt som mulig fjerne all tvil om at kommunen har noe å skjule.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00