Vi er blitt flinkere de siste årene. Vi kastet 12 prosent mindre mat i fjor enn vi gjorde i 2010. Holdningskampanjer hjelper. Vi er likevel et godt stykke unna de målene som norske myndigheter, næringsmiddelindustrien, varehandelen og forbrukerorganisasjonene har satt for oss.

Østlandsforskning la tirsdag fram nye tall for hvor mye mat vi nordmenn kaster i løpet av et år. Reduksjonen er størst for brød og bakervarer, mens svinnet av kjøtt er gått litt opp. Tallene lander rett inn i en aktuell politisk sak, fordi Kristelig Folkeparti foreslår at det blir vedtatt en egen lov mot matsvinn, etter mønster fra Frankrike.

Selv om reduksjonen i matkastingen har gått noe ned de siste årene, er vi likevel langt unna målet dersom vi skal se for oss at det ikke skal foregå en unødvendig kasting av mat i framtida. Hver dag blir det for eksempel kastet 170.000 brød i norske søppelkasser. Ikke fordi de er dårlige, men fordi vi mener at brød må være dagsferskt for å kunne spise det. Nobels Fredssenter har regnet ut at det krever 350 mål matjord for å produsere disse 170.000 brødene. Kanskje litt å tenke over når vi i høst har en jernbanedebatt der ett av hovedargumentene er den store nedbyggingen av matjord det legges opp til i Stange, Hamar og Ringsaker.

Nedgangen i matsvinnet er bare halvparten av målet som ble satt for seks år siden. Det er det grunn til å være skuffet over. Vi er likevel enig med organisasjonen Matvett når de betegner resultatet som et godt utgangspunkt. Kampen mot kasting av fullt brukbar mat er kommet på dagsordenen og har fått betydelig oppmerksomhet. Det lover godt for vegen videre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00