Venstres kommunestyrerepresentant i Hamar, Stig Vaagan har benyttet medienes årlige presentasjon av skattelistene til å rykke ut på sosiale medier med et angrep på «dyneløftingen». I tillegg karakteriserer han journalister som jobber med dette som snokere. Vi synes Vaagans utlegg er underlig.

Ved at redaksjoner i hele Norge lager oversikter over skatt, inntekt og formue får vi informasjon som er viktig på mange måter. Vi vet for eksempel at idrettsstjernene kan leve resten av livet på det de tjener i karrieren, at topplederne i de store mediekonsernene tjener bedre enn noen gang til tross for at de er i en bransje som taper inntekter og nedbemanner, og ikke minst vet vi hvor mye hver enkelt betaler i skatt.

Det siste er særlig viktig, fordi det avdekker at det slett ikke alltid er de som har størst inntektene som bidrar mest til fellesskapet. Slik kan offentlige skattelister være viktig informasjon om hvordan skatten kan fordeles mer rettferdig, og også bidra til å avdekke økonomisk kriminalitet.

Presseorganisasjonene har derfor kjempet hardt for å beholde retten til innsyn i listene. Politikerne har valgt å innskrenke den noe, blant annet ved at man nå kan se hvem som søker på dine inntektsopplysninger. Det har medført et kraftig fall i antall søk, og gjør det dermed enda mer viktig at journalistene gjør jobben sin med å bringe denne informasjonen ut til offentligheten.

Åpenhet og gjennomsiktighet er viktige prinsipper i samfunnet. Stig Vaagan og Venstre er en del av Regnbuealliansen, som hadde åpenhet som et av sine slagord ved tiltredelsen etter kommunevalget. Da undrer vi oss over at innsyn i skatt, inntekt og formue er snoking som utføres av «stalkere», slik Vaagan formulerer det. Journalister benytter hver eneste dag sine rettigheter til å be om innsyn i offentlig korrespondanse, søkerlister og altså hvert år inntekts- og skatteopplysninger. Etter vårt syn er dette helt nødvendig hvis vi skal ha et samfunn som preges av åpenhet. Det trodde vi faktisk Venstre også mente.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00