En narkotikahund luktet seg fram til ulike varianter av cannabisprodukter; hasj og marihuana, ferdig rullet og klar til å røykes av unge mellom 17 og 20 år. Noen av dem kjent av politiet fra før, andre ferske overfor for myndighetene. Og det er mildt sagt urovekkende når politiet sier til HA at dette «er dessverre et bilde på situasjonen blant ungdom». – Lignende funn kan politiet gjør veldig ofte, sier Arne Wiggo Rognås på politiets forebyggende avdeling.

Barnevernet blir varslet om dem som er under 18 år, og politiet setter i gang oppfølging, særlig av ungdom som ikke er tatt for narkotikabesittelse tidligere. De kan slippe straffereaksjon mot at de frivillig går med på urinprøver og deltar i andre tiltak, i samråd med foreldrene. Det er vel og bra. Men målet må jo være at det ikke går så langt.

Det trengs mer forebygging for å hindre at ungdom lefler med narkotika i det hele tatt. Politiet etterlyser også handling fra Hamar kommune. Ordningen med ungdomskontakt i byen ble lagt ned i 2012. Nå må den på beina igjen, slik at man kan drive oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøene, blant annet på Koigen. Utenfor kontortid. Det trengs en lavterskeltjeneste som er samarbeidspartner med politiet uten å ha preg av «lov og rett». Som kan drive feltarbeid, er tilgjengelig for en prat og opptrer som støttespillere for ungdom som trenger råd og veiledning.

For at en utekontakt skal opparbeide seg tillit i ungdomsmiljøene, er ordningen avhengig av stabil politisk og økonomisk støtte. Når sammenlignbare kommuner har rundt seks årsverk i en slik tjeneste, mens Hamar ser for seg ett nytt årsverk til en ny utekontakt, høres det mer ut som sandpåstrøing enn reell satsing. Skal man jobbe forebyggende med ungdom og narkotika, må man drive langsiktig. Utekontakten kan ikke være gjenstand for vingeklipping eller nedleggelse i annenhver kommunale budsjettprosess. Nå må ordningen raskt på plass med reelle ressurser. Så får man håpe de fem årene uten, ikke har hatt for store konsekvenser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00