Årets desembermåned har vært en av de beste på mange år når det gjelder uro og dårlig oppførsel.

Politiet gir mer profesjonelle dørvakter mye av æren for de gode forholdene, men både dørvaktene og politiet mener en generell bedre oppførsel ikke minst fra den oppvoksende generasjonen også har betydning.

- Jeg innbiller meg at vi opplever et generasjonsskille hvor dagens ungdommer oppfører seg bedre enn før, sa politistasjonssjef Bjørn Lier til HA i går.

Dette er noe stasjonssjefen ikke trenger bare innbille seg. Det finnes solid dokumentasjon på denne positive utviklingen. En studie blant ungdommer i alderen 14 til 17 år gjort med noen års mellomrom, og publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning, viser mindre drikking, mindre bruk av hasj, mindre skoleskulking, færre butikktyverier og mindre sniking på buss, tog og kino.

Flere trives bedre på skolen og hjemme sammen med foreldrene. Forskere mener det ganske enkelt er i ferd med å vokse fram en ny ungdomsrolle.

I alle år har foreldregenerasjonen hatt for vane å riste på hodet og si: «Nei, ungdommen nå til dags». Mye taler for at dagens ungdom ikke har gjort seg fortjent til en slik karakteristikk. Nå er kanskje tiden kommet for å nikke med hodet og si: «Ja, ungdommen nå til dags».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00