Et underskudd i Ankerskogen badeanlegg på 10 millioner kroner er det siste kommunestyret i Hamar trenger nå. Erling Behrens (Frp) har valgt å legge ansvaret på daglig leder Morten Lillehagen, og ber ham vurdere sin stilling. Vi anbefaler at politikerne i første omgang heller bruker energien på å analysere årsakene til at Ankerskogen har blitt en økonomisk katastrofe.

284.000 besøkende og en økning i omsetningen på 22 millioner kroner var det formannskapet i Hamar ble forespeilet i 2010. Det var grunnlaget for å si ja eller nei til et byggeprosjekt til 436 millioner kroner. Det ble uttrykt «mild skepsis» til lønnsomheten i prosjektet, og ordfører Einar Busterud (BBL) påpekte at den økonomiske risikoen var stor.

I ettertid ser vi at det var all grunn til skepsisen. Ankerskogen svømmehall har overoppfylt kravene til økt antall besøkende. Men inntektene har ikke fulgt med i samme grad. Kommunepolitikerne burde med andre ord gått dypere inn i tallgrunnlaget før de ga klarsignal for utbyggingen av det nye badeanlegget. Inntekts -og kostnadsanslag har sviktet fundamentalt.

Nå kommer kravet fra styreleder Trond Bakke om lavere leiepris. Det er gjerne der vi ender når økonomien svikter. I realiteten betyr det at kommunen selv må dekke opp underskuddet i årene som kommer. Det er ingen enkel sak når vi samtidig vet at kommunestyret nå skal kutte på en lang rekke andre områder for å få driften i balanse.

Noen vil mene at Hamar må ta seg råd til et anlegg som Ankerskogen, og gi sine innbyggere et godt tilbud. Mange klager allerede over at prisen for å bruke badeanlegget er for høy. Men da må det også være politisk vilje til å prioritere Ankerskogen framfor løpende barnehageopptak, sykehjemsplasser eller helsesøster på skolene. Vi tror det er feil å starte med å diskutere uteleieprisen til kommunen. Aller først bør det presenteres en analyse for hvorfor vi har fått både en stor inntektssvikt og høyere kostnader enn anslått. Det er dette som har gjort Ankerskogen til en økonomisk hodepine.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00