Det må kjennes underlig for medlemmene i seniorgruppa til Hamar Arbeiderparti å få beskjed om at de representerer en «ukultur» av tidligere ordfører Morten Aspeli. Men det er faktisk ordet Aspeli bruker. Så bør han kanskje spørre seg selv hvorfor han lot ukulturen utvikle seg i den perioden hvor han selv var partiets fremste lederskikkelse?

Det drar seg uansett til mot en kamp om vervet som leder i Hamar Arbeiderparti. Etter vårt syn er det sunt at partiet gjør en vurdering av den sittende ledelsen. Arbeiderpartiet mistet makten i Hamar, og det må vel bety at man ikke har lyktes helt? Morten Aspeli har tidligere oppsummert at Ap ikke klarte å posisjonere seg godt nok i jernbanesaken. Slik vi ser det var også de politiske hovedsakene for utydelige, og traff ikke velgerne godt nok.

Det er grunn til å spørre om den sittende ledelsen er god nok til å kommunisere med velgerne. Også i kommunepolitikken kreves det at politikere har gode kommunikative evner, og evnen til å skape entusiasme. Hamar Arbeiderparti har kommet til kort overfor sine konkurrenter på dette punktet. Derfor er det ikke overraskende om partiet vil vurdere den sittende ledelsen hvis målet skal være å gjenerobre makten ved valget i 2019.

Men slik det ser ut utenfra er det jernbanesaken som utløser kravet om en ny leder i Hamar Ap. Vi tror det vil være uheldig for partiet hvis det er den enkeltes standpunkt når det gjelder jernbanetrasé som skal avgjøre hvem som skal lede Hamar Ap de kommende årene. Ingen vil kunne samle hele partiet i denne saken, og det vil dermed bli en pågående strid mellom ulike fløyer helt til trasévalget er endelig bestemt.

Gjør man jernbanesaken til det overordnede spørsmålet vil Hamar Ap gå glipp av en enda viktigere debatt. Den handler om å vitalisere partiet, etablere et tydelig politisk prosjekt, og bygge opp ledere som har gode evner til å kommunisere et budskap til velgerne. Det er dette dagens ledelse i partiet bør utfordres på, ikke om toget skal gå i strandsonen eller ikke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00