Der mange elever den første tiden var glade for å få forlenget skoleferien med noen dager, har situasjonen blitt snudd til bekymring. Både foreldre og elever ser at tiden går uten at pensum gjennomgås. Noen arrangerer alternativ undervisning, men den kan selvsagt ikke sammenlignes med ordinær skole. For avgangselevene rykker eksamen stadig nærmere uten at skolen er i gang. Det kan virke som om partene i konflikten ikke er i stand til å finne en løsning.

Det er en slik situasjon som gjør at tvungen lønnsnemnd for noen blir sett på som en utvei. Grunnskolesjefen i Hamar kommune, Anne-Grete Melby mener åpenbart at noen må dytte på regjeringen. I går gikk hun ut i Hamar Arbeiderblad med beskjed om at det nærmer seg grunnlag for tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken.

Vi synes grunnskolesjefen burde avstå fra en slik oppfordring. Riktignok tror vi regjeringen selv følger nøye med på dette, og selv er i stand til å bestemme når det skal gripes inn overfor de streikende. Når Melby likevel går ut offentlig og antyder tvungen lønnsnemnd, minner vi om at det alltid er en tredjepart som blir skadelidende ved en streik. Grunnskolesjefen er bekymret for at mange barn nå går rundt for egen maskin, og ikke får det tilholdsstedet som skolen er. Vi deler hennes bekymring, men vi tror lærerne kjenner godt til hvordan deres elever rammes av streiken. Vi må ikke glemme at streik er et lovlig kampmiddel i norsk arbeidsliv, og at regjeringen bare skal gripe inn når det er fare for liv og helse.

Vi forstår grunnskolesjefens genuine engasjement. Alle som jobber i skolen ønsker at partene kom til enighet, og at driften ved skolene kommer i gang igjen. Men kommunale ledere bør ikke skyve ansvaret over på den ene av partene i streiken. Når arbeidet gjenopptas skal ledere og lærere jobbe sammen igjen. Utspill som dette kan bidra til at det blir vanskeligere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00