Formannskapet i Stange har tatt et viktig vegvalg for utviklingen av kulturlivet i kommunen. Den sentrale eiendommen Tingvold skal beholdes i kommunalt eie og utvikles til å bli et kulturhus for sentrum. Administrasjonen fikk dermed den avgjørelsen den ba om, for å slippe å drive med parallell planlegging av flere alternativer. Til møtet onsdag var det skissert fem muligheter. De to ytterpunktene var å beholde hele eiendommen og utvikle den til et kulturhus, som Arbeiderparti-flertallet stemte for, og å selge alt, noe en samlet opposisjon stemte for.

Det er snart tre år siden kommunen kjøpte eiendommen av AL Tingvold. Den gangen så man for seg en seksjonering i tre deler, der kafeen og samfunnssalen var to av dem. Den tredje delen var muligheten for å bygge på i høyden for kontorer og leiligheter. I denne modellen kunne kommunen sitte igjen med samfunnssalen, og tilby de to øvrige delene på det åpne markedet.

Det valgte alternativet vil legge til rette for å samle aktiviteter som kulturskolen, rockeverkstedet og ungdomsklubben. I andre etasje vil det kunne legges til rette for kontorer og grupperom som støtter opp under disse aktivitetene. I dag er kommunen involvert i en rekke arrangementer rundt om i sentrum, men sliter med å måtte tilpasse seg andre aktiviteter.

Stange jobber i øyeblikket med ny kommuneplan der fokus er satt på boattraktivitet. Statlige overføringer skjer på bakgrunn av folketall, og vinneren er den som øker antall innbyggere. Her vil Stange også være med. I utkastet til samfunnsdel heter det at «kommunen ønsker å synliggjøre Stangebyens rolle som kultur - og kommunesenter. I dette ligger det blant annet at kommunen vil fortsette å underbygge og støtte lokale initiativ, men også ta en større rolle som kulturprodusent og på denne måten legge til rette for synergieffekter i kulturlivet. Ved å legge til rette for gode møteplasser, og ved å se nærmere på kulturlivets rolle som utviklingsaktør, skal Stangebyens rolle som kultur- og kommunesenter tydeliggjøres.» Med et slik utgangspunkt var dette et riktig valg å ta.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00