Denne helga skal Norges idrettsforbund (NIF) velge ny president. Det er et valg det er knyttet stor spenning til. Idrettspresidenten leder landets største frivillige organisasjon med 2,1 millioner medlemskap. Idrettsforbundet mottar dessuten betydelig offentlig støtte.

Les også: Hedmark samstemte om sin presidentkandidat

Delegatene fra Hedmark Idrettskrets har bestemt seg for å støtte Berit Kjøll som ny president. Det er et valg vi slutter oss til. Lederen for idrettskretsen, Tor Inge Martinsen sier til Hamar Arbeiderblad at Sven Mollekleiv og Berit Kjøll vurderes som like gode. Da faller valget på Kjøll, fordi det nå kan være riktig å velge en kvinnelig president.

Vi tror mange vil slutte seg til argumentasjonen til Hedmark Idrettskrets. Idrettsforbundet har slitt med et dårlig omdømme i Tom Tvedts tid som president. Motviljen mot å vise fram pengebruken i landets største organisasjon av frivillige har blitt et større og større problem for dagens ledelse. Idrettstoppenes bruk av midlene til NIF står dessuten i sterk kontrast til det store frivillige arbeidet som legges ned på norske idrettsarenaer hver eneste dag. Tom Tvedts svake håndtering av dette gjør at han har for lite tillit både innad i NIF, men også utad i samfunnet for øvrig, til å kunne gjenvelges.

Både Sven Mollekleiv og Berit Kjøll framstår som representanter for en annen kultur enn det som preger dagens ledelse. Det viktigste er å få på plass en president som på en troverdig måte kan vise at idretten har lært av skandaleoppslagene. Det er ingen stor forskjell på det Mollekleiv og Kjøll representerer.

Mollekleiv har tung erfaring fra frivillige organisasjoner. Berit Kjøll har på sin side bred næringslivserfaring og en rekke styreverv. Vi har sans for at det nå velges en kvinne på toppen. Idretten er kjent for å ha mannlige ledere. For en organisasjon som har sterkt behov for endring kan det være bra å gi en kvinne sjansen. Det er i seg en form for fornyelse. Særlig når hun har så mye kompetanse som Berit Kjøll innehar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00