I alle fall den lokale debatten, som handler om hvilken korridor Hamar kommunestyre skal vedta for dobbeltsporet. – Greier vi nå å slutte rekkene, avslutte diskusjonen om traséalternativene og få bevilget pengene til dobbeltsporet, spurte ordfører Einar Busterud (BBL) under onsdagens jernbanedebatt.

Spørsmålet går til kjernen av oppgaven lokalpolitikerne nå står overfor. For mens mange av innleggene var preget av historisk patos, er det jo slik at vedtaket knapt blir en parentes i Hamars historie hvis det ikke faktisk gjennomføres. Vegen dit er fortsatt lang. selv om gårsdagen markerte slutten på en viktig etappe. I tillegg er utfordringen nå at Hamar kommune ikke selv er herre over beslutningene, men avhengig av at regjering og storting forstår trasévalgets betydning for Hamar.

Skal vi komme videre må det også vises respekt for at de som tapte avstemningen også har kjempet en legitim kamp for sine boområder og for Hamars beste. Det er viktig å forstå konsekvensene for alle de som nå ser at nettopp deres hus og boligområder står i fare som følge av at Korridor øst er valgt.

Også Hamar Arbeiderparti bør bestrebe seg på å slutte rekkene. Gruppeleder Grete Solli holdt etter vårt syn et av debattens beste innlegg. Hun poengterte betydningen av å betone de ulike alternativenes fordeler i diskusjonen. Hamar Ap valgte også å stemme subsidiert for Korridor øst, og viste på den måten at det å få dobbeltsporet til Hamar er viktigere enn å vinne trasévalget. Det er en ansvarlig holdning som ikke har preget alle partiene.

Hamar Arbeiderblad kunne i går fortelle at det murres i rekkene i Hamar Ap, og det varsles et etterspill for de representantene som brøt med partiets kulvertvedtak. Å slutte rekkene betyr også at alle slike planer bør legges bort. Morten Aspeli og de andre utbryterne må ha den samme rett til å stemme etter egen overbevisning som alle andre i denne saken. Slike politiske avstraffelser må høre fortiden til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00