• LIKT: I en enkel måling vi gjorde på h-a.no i går viser at det er noen flere som vil at Stange og Hamar skal slå seg sammen.

Vi er overrasket over at ikke flertallet er større. For det første er det en naturlig refleks i de fleste kommuner at man ønsker å bevare kommunen slik den er. For det andre savner vi at det drives skikkelig valgkamp fra politikere som gjør sammenslåing til en sak de brenner for.

Dessuten registrerer vi at det i Ottestad er et flertall for sammenslåing. Dette er det tettest befolkede området i Stange, og det er kommunens viktigste vekstområde. Det er altså all grunn til å vektlegge det signalet innbyggerne i Ottestad gir. Det er ikke overraskende at de mest bynære områdene vil være en del av Hamar, mens bygdene holder hardt på dagens kommunegrenser. De urbane byområdene er der det kommer vekst. Slik sett vil tanken om en sammenslåing få større tilslutning i årene som kommer.

Derfor synes vi ordfører Nils A. Røhne (Ap) gjør det litt for enkelt for seg når han nå vil avslutte prosessen. Når formannskapet i morgen møtes for å ta stilling til innbyggerundersøkelsen, tror vi det er fornuftig å gjøre en grundigere vurdering av hva en sammenslåing kan bety for kommunen. Et utredningsarbeid vil kunne gi flere svar, og en slik prosess vil også være et bidrag til å engasjere innbyggerne.

Flertallet som sier nei kan selvsagt ikke avfeies. Derfor gir det ikke grunnlag for å si ja til ekteskap med Hamar. Men det er heller ikke så overveldende at videre dialog bør avvises. Rapporten fra Telemarksforskning beskriver en region som har store utfordringer med å få vekst i folketallet. Da kan vi vanskelig se at det eneste svaret er at kommunegrensene blir nøyaktig som i dag.

Vi vil råde formannskapet i Stange til å merke seg signalet fra Ottestad, som er et vekstområde. Et videre utredningsarbeid vil gi mer kunnskap om konsekvensene av sammenslåing. Den kunnskapen synes vi Stange-politikerne skal ta med seg.

Les også
NYHET

Og da sier politikerne nei også.
STEM HER: Si din mening her.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00