Trygve Slagsvold Vedum havnet i skyggen av den intense nestlederstriden da han ble valgt som ny leder for Senterpartiet på landsmøtet i april i fjor. Maktkampen mellom avtroppende partileder Liv Signe Navarsete og den kontroversielle nestlederen Ola Borten Moe gjorde at valget av Slagsvold Vedum nærmest ble en formalitet. Oppgjøret mellom de to fraksjonene dominerte landsmøtet fullstendig.

Den nyvalgte partilederen fikk den vanskelige jobben med å skape ro i et parti som i flere år hadde brukt all sin energi på intern uro. Denne helgen har Senterpartiet landsmøte. Det er ingen tvil om at Trygve Slagsvold Vedum har gjort jobben godt. Han har klart å samle partiet, legge indre stridigheter bak seg, og i stedet jobbe med å profilere Senterpartiets politiske linje.

Slagsvold Vedum har vist seg som en skarp debattant i politiske debatter. Han har også vært tydelig på hvilke saker Sp skal markere seg på. Klassisk og gjenkjennelig Senterparti-politikk i form av konsekvent forsvar for distriktene har vært resepten. Derfor er det et offensivt parti med drøm om på nytt å sitte i regjering som samles denne helgen.

Senterpartiets store utfordring er at mange av de politiske løsningene ikke tilhører framtida. Det konsekvente forsvaret for dagens kommunestruktur er ikke nødvendigvis en god politikk for den urbaniseringen som pågår for fullt her i Hamar-regionen. Sp blir for et talerør for alt det som har vært, og ikke det som skal komme. Det rases mot endringer i landbruket og mot en ny organisering av politidistriktene. Sp står i fare for å bli et litt endimensjonalt talerør for de områdene folk flytter fra.

EU-saken har ved hver folkeavstemning vært en sikker vinnersak for Senterpartiet. Den er lenger unna den politiske dagsorden i Norge enn noen gang. Til tross for Slagsvold Vedums sikre utøvelse av sitt lederskap, tror vi det er nødvendig med en politisk fornyelse av Senterpartiet. Det er en betydelig større oppgave for bonden fra Ilseng enn bare å skape ro i rekkene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00