Det ble brukt usedvanlig harde ord i går da regjeringens forslag om ulv ble lagt fram. «En krigserklæring mot Bygde-Norge» og «en oppskrift på å øke konfliktnivået», mente Sp-leder og stangesokning Trygve Slagsvold Vedum. «Norge skal brukes framfor å legges brakk», sa Hedmark-kollega Gunnar A. Gundersen (H). «Dette vil bare gi økt press på lokalbefolkningen og næringen. Folk har ulven inne i garasjene sine», sa Knut Storberget (Ap). «Vi er svært skuffet», sa leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Det er ingen store og avgjørende grep regjeringen har tatt i sitt forslag til ulveforlik. Mer av det samme, er et ganske betegnende uttrykk. Dagens bestandsmål føres videre. Regjeringen foreslår en liten justering av grensene for ulvesonen, i Hedmarks disfavør. Noen områder i Akershus blir tatt ut, mens sonen flyttes nordover og er foreslått også å omfatte delene av Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal som ligger sør for fylkesvegen mellom Femunden og Åkrestrømmen. Denne utvidelsen vil få betydning for beiteområder til bufe og tamrein, i et område som fra før har problemer med jerven.

Gunnar A. Gundersen (H) gikk i går kraftig ut mot sin egen regjering, og erklærte seg «fundamentalt uenig». Han mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke har gjort jobben sin, og at han har levert en stortingsmelding som mangler viktige fakta. Han mener blant annet at regjeringen burde ha undersøkt ulvens genetikk i stortingsmeldingen. Knut Storberget (Ap) sa seg helt enig med Gundersen.

Over påske vil de to sette seg ned sammen og bli enige om et innspill til sine partigrupper på Stortinget der gruppene skal gjøres obs på situasjonen i Hedmark. Det kan nok bli høyst nødvendig, for utgangspunktet er ikke særlig lovende. Arbeiderpartiets miljøtalsperson, Eva Kristin Hansen, uttalte i går at forslaget «bør være et godt utgangspunkt for den videre behandlingen». Med Arbeiderpartiet på laget har regjeringen et solid flertall i Stortinget, selv uten Gundersen og Storberget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00