På Hamar katedralskole hadde gjennomsnittseleven i forrige skoleår 15 fraværsdager. Rektor Stig Johannessen ga tydelig uttrykk overfor Hamar Arbeiderblad at dette fraværet er altfor høyt. Og når vi vet at dette er gjennomsnittsfraværet, sier det seg selv at mange elever er borte mye mer enn disse 15 dagene. Mange elever møter jo på skolen hver eneste dag, slik det er forventet at de skal.

Det er fraværsstatistikk som dette på nasjonalt plan som gjør at fraværsreglene nå er kraftig strammet inn. Mer enn ti prosent fravær i et fag fører til at man ikke får karakter. Katta-rektoren er ikke i tvil. Med dagens fraværsregler ville mange av fjorårets elever ikke fått vitnemål. Håpet er at krav om sjukemelding fra lege for å få godkjent fravær skal føre til at fraværet går ned.

Skal vi så hilse innstrammingen av fraværsreglene velkommen? Som et tiltak for å redusere fraværet tror vi det kan ha en viss effekt. Elever som befinner seg akkurat på grensen til å miste vitnemålet vil antakelig sette mer inn på å møte i timene enn før. Dessuten ser vi ikke bort fra at fastlegene vil oppleve en noe større pågang av skoleelever som trenger en sjukemelding, når de egentlig bare er rammet av årets influensa.

Vi tror imidlertid Kunnskapsdepartementet har større ambisjoner enn som så. Det er ikke fraværet man egentlig vil til livs, men det store frafallet i videregående skole. 30 prosent av dem som begynner på videregående skole fullfører ikke. Kunnskapsministre fra ulike regjeringer har i årevis forsøkt å få bukt med det store frafallet, uten hell. Vi skulle ønske de nye fraværsreglene var det som førte til at flere fullførte. Dessverre tror vi ikke det virker denne gangen heller.

Den elevgruppen vi her snakker om har langt høyere fravær enn grensen på ti prosent. Årsakene er blant annet mangel på motivasjon og svakt faglig grunnlag fra ungdomsskolen. De blir neppe mer motivert av at de enda tidligere i skoleåret mister muligheten til å få et vitnemål. Dette er den virkelige utfordringen for det politiske Skole-Norge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00