Det er spennende tanker rådmann Stein Erik Thorud la fram for politikerne i formannskapet onsdag om sammenslåingen av Romedal og Stange ungdomsskoler. Framfor å bygge på og oppgradere dagens velbrukte skolelokaler, argumenterte han for nybygg plassert ved Stangehallen og Stange videregående skole. En slik utbygging blir mer kostbar enn å bygge på dagens lokaler og vil ta et år lengre tid, men rådmannen mener det er verdt å forsøke.

Et nybygg vil uten tvil gi langt bedre forhold for elever og ansatte som flytter fra over 50 år gamle og umoderne lokaler. Og det vil bli en nyetablering av en skole, framfor at en skole skal «flytte inn» hos en annen. Det må også ha betydning at den nye skolen blir liggende i et trafikknutepunkt med nærhet til E6 og fylkesveg 24, og atskillig nærmere Romedal. Med ny E6 kommer det også sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Høgmyr og Starhellinga. En ny skole får også plassering i nær tilknytning til Stangehallen og Stange Idrettspark. Dette gjør at det ikke vil bli behov for å bygge ny gymnastikksal for den nye skolen.

Stange arbeider nå med en ny kommuneplan og er i startgropen for en lenge etterspurt sentrumsplan for Stangebyen. I denne sammenhengen kan arealet til dagens ungdomsskole bli viktig. Det har lenge vært snakket om behov for nye helse- og omsorgstiltak. Ungdomsskolen er nabo med Stange helse- og omsorgssenter. Tomta etter Østgård barnehage, der det i dag er blitt dagsenter for eldre, har vært aktuell. Men her er plassen liten. Og det er behov for flere sentrumsnære boligtomter. Ungdomsskolen er nabo med det forholdsvis nybygde boligfeltet på Kolstadjordet.

Det er ikke første gangen det er lagt fram tanker om kommunal bygging ved Stangehallen. Da det skulle bygges svømmehall rundt århundreskiftet, var området aktuelt. Den gangen hadde man ikke tid til å vente på en utredning. To-tre år senere, da det ble nødvendig å gjøre noe med Stange skole, ble det foreslått nybygg i området. Den gangen hadde man verken tid eller penger. Nå bør tida være moden for bygging her.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00