For den som måtte tro at distriktsopprøret vil gå over er partibarometeret for Hedmark som Hamar Arbeiderblad presenterer en kraftig vekker. Målingen som er utført av Sentio gir Senterpartiet en oppslutning i Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke på nesten 30 prosent. Det er en framgang på 19 prosentpoeng fra siste stortingsvalg. Tydeligere kan det ikke sies at velgerne betrakter Sp-lederen som hærfører, når Distrikts-Norge tar kampen opp mot dem som oppleves som makteliten i Oslo.

Det er fristende å vende tilbake til landsmøtet i 2014 da Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til tidenes yngste Sp-leder, 35 år gammel. Ledervalget havnet i skyggen av den bitre maktkampen mellom Ola Borten Moe og avtroppende leder Liv Signe Navarsete. Mange spurte om den nye lederen var i stand til å samle et splittet parti.

Spørsmålene har forstummet. Vedum har gjort Sp til et aggressivt politisk parti, som konsekvent forsvarer distriktene. Alle forsøk på sentralisering blir brukt som ammunisjon for å forsterke partiets posisjon. Og det skal sies at han har fått mye gratis av den sittende regjeringen. Kommunesammenslåing, politireform og ikke minst miljøministerens vraking av ulveforliket er saker som har skapt betydelig misnøye i Bygde-Norge.

Trygve Slagsvold Vedum har vist seg som en meget god demagog. Siden han ble valgt som partileder har han utviklet seg til å bli en av landets fremste politiske debattanter. Sjokkmålingen i Hedmark, kombinert med Sp-framgang på alle nasjonale målinger, tyder på at han er i ferd med å etablere konflikten mellom by og land som en av de store sakene ved det kommende stortingsvalget.

Vi er slett ikke enige med Sp-lederen i hans reformmotstand. Ved å motsette seg alle reformer er det etter vårt syn en fare for at Norge blir stående på stedet hvil. Men regjeringen har et problem når den ikke klarer å få oppslutning om endringene. Trygve Slagsvold Vedum sanker inn alle stemmene som følger i kjølvannet av misnøyen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00