De har gode nok rammer til å gi et godt velferdstilbud uten å pålegge sine innbyggere en ekstraskatt. Uttalelsen faller i et underlig lys når Aftenposten nylig kunne avdekke at det siden Høyre/Frp-regjeringen kom til makten i 2013, er 45 nye kommuner som har innført eiendomsskatt. Eller for å si det på en annen måte: Regjeringen mener at 250 norske ordførere tar feil.

Heller ikke Hamar Høyres ordførerkandidat, Knut Fangberget, har hastverk med å ta bort eiendomsskatten. Han aner nok konsekvensene for kommuneøkonomien. Det gjør åpenbart ikke finansministeren.

Årsaken til at inntektene svikter er blant annet at regjeringen har kuttet i skatten til de rikeste. Det betyr lavere skatteinntekter, og dermed dårligere råd for kommunene. «Vanlige folk i vanlige hus betaler regningen», sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Aftenposten. Det er en treffende beskrivelse av det som nå skjer.

Mens regjeringen kutter i skattene, sitter kommunepolitikerne igjen med ansvaret for økonomien. Alle som har fulgt debatten om eiendomsskatt i en kommune, vet hvilket raseri den utløser blant velgerne. Det er ordføreren som blir skyteskive for en skatteøkning ingen strengt tatt ønsker. Når selv ikke ordførere fra Høyre og Frp klarer seg uten eiendomsskatten, bør det være en varsellampe til finansministeren om at hennes politikk ikke er i takt med virkeligheten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00