Så er den er, sentrumsplanen for Hamar. Den har vært etterspurt lenge. Alle har vi kunnet bivåne en utvikling hvor den gamle gågata sakte, men sikkert mister sin posisjon som Hamars sentrale sentrumsgate. Mens Strandgata til tider yrer av liv, tømmes gågata og Østre torg. Men når sentrumsplanen endelig ligger på bordet er det en plan som oser av handlingsvilje. Dette er en plan for framtidas sentrum.

Les også: Slik vil de fornye byen

Planen til rådmann Bjørn Gudbjørgsrud har et bredt spekter av tiltak. Reduserte byggesaksgebyrer og prioritert saksbehandling i sentrum, gratis korttidsparkering som helt sikkert vil være populært hos alle dem som vil inn til sentrum, opprusting av Østre torg og gågata, og mer fokus på utvikling enn bevaring, Dessuten synes vi det er viktig signal kommunen selv vil vurdere å legge sine virksomheter til sentrum der det nå er tomme lokaler.

Les også: Spørreundersøkelse om sentrum

En hovedtanke i planen handler om å ta de mest vellykkede grepene fra Strandgata, og bruke på nytt i gågata. Ny møblering, mer beplantning og ikke minst fokus på kunst og kultur. Folk liker å være der det ser pent ut, og der det skjer noe som er spennende. Mens Strandgata har attraktive kafeer og restauranter, brede fortau, vakre trær og en flott lekepark, mangler resten av sentrum et slikt særpreg.

Les også: Skal ansatte sentrumssjef

Rådmannen vil satse på street art. Det er å bruke sentrumsplanen til å gi Hamar et tydelig preg av urbanitet. Slike impulser får vi vanligvis bare i Oslo og andre større europeiske byer. Å bruke street art som stoppunkt i bybildet er å vise at vi våger noe med Hamar, og at vi vil holde fast ved byens posisjon som lokomotiv i Innlandet.

Nå skal planen til politisk behandling i formannskapet. En ramme på 11,5 millioner kroner forteller at ambisjonene strekker seg lenger enn til bare på flikke litt på fasaden. Men vi synes formannskapet bør ta enda et skritt. Det er tid for å erkjenne at man dro i bremsen litt for tidlig da det nye Stortorget ble bygget. Gjør jobben helt ferdig nå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00