Enda et gigantisk byggeprosjektet i Hamar er fullført. Den viktigste funksjonen til det nye kjøpesenteret er selvsagt å gjøre Hamar til en enda viktigere handelsby. Med CC Stadion følger en rekke butikker som ikke tidligere har vært representert i Innlandet. Det vil øke Hamars attraktivitet, og forsterke den posisjonen byen har som det naturlige midtpunktet i regionen.Men CC Stadion bidrar også til fornyelse av Hamar gjennom sin arkitektoniske utforming. Dette er et bygg med en spennende arkitektur, og det framstår på alle måter som et svært moderne kjøpesenter. Det vil være et viktig fortrinn i konkurransen om kundene.Mange butikker har flyttet fra sentrum og over til det nye kjøpesenteret. For den gjenværende handelen er det nok godt at åpningen endelig er overstått. Nå skal den nye hverdagen begynne, med kjøpesentergiganten som nærmeste nabo. Nærheten til CC kan virke skremmende, men den er også Hamar sentrums beste venn. Kunder fra Brumunddal, Elverum, Lillehammer og Gjøvik vil også være potensielle handlende i gågata, som er bare et steinkast unna CC Stadion.Rådmann Martin W. Kulid og leder for sentrumsforeningen Anne Bjørg Røed oppfordret i går i et debattinnlegg de næringsdrivende i sentrum til å gripe muligheten. Det er en oppfordring vi støtter. Vi registrerer at flere butikkeiere den siste tiden har vært entusiastiske for å kjempe for et levende sentrum også etter at CC Stadion er åpnet.Dessverre er det ikke nok å oppfordre folk til å bruke sentrum. Folk går dit hvor de opplever noe attraktivt, og da kommer de gjerne tilbake også. Intimiteten og atmosfæren i sentrum, nærheten til kundene som et kjøpesenter ikke kan skape, og nisjebutikker som ikke har en naturlig plass på et storsenter er de fremste konkurransefortrinnene. Det fordrer at ansatte og eiere i sentrumsforretningene strekker seg, og sørger for at de er bedre enn CC Stadion på alt de kan være best på. Da vil vi få en konkurranse som er til glede for oss alle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00