Kommunen har ikke hatt andre intensjoner enn å følge regelverket. Det sier Ringsaker-rådmann Jørn Strand til Hamar Arbeiderblad når han nå omsider har valgt å svare på spørsmål knyttet til den ulovlige rivingen av hytta til Øyungen Sæterlag. Men til tross for alle gode intensjoner har altså Sæterlaget og kommunens egne folk i fellesskap gjennomført en ulovlig riving og gjenoppbygging.

Selv om Jørn Strand nå gjør et prisverdig forsøk på å belyse saken, får vi ikke svar på de sentrale spørsmålene. Høsten 2016 gjennomførte Øyungen sæterlag en befaring hvor det konstateres at hytta er i så dårlig forfatning at den må rives. På befaringen deltar kultursjef Asle Berteig og prosjektleder Morten Trosvik fra Ringsaker kommune. Behovet for å rive går også fram av et brev fra sæterlaget til grunneier Pihl AS 5. februar.

Tre uker senere sender likevel sæterlaget søknad til kommunen om en mindre ombygging. Den kan behandles administrativt, og kart- og byggesakssjef Atle Ruud innvilger unntak fra søknadsplikten. Hvorfor søkte ikke sæterlaget om riving når man visste at det var nødvendig? Lederen for Øyungen sæterlag, Anne Kari Tørud, sier til Hamar Arbeiderblad at det var nettopp det hun ønsket å gjøre. Hennes intensjon var å følge regelverket, akkurat som rådmannen. Men hun fikk opplyst i kommunen at det ikke var nødvendig, og viser til kultursjef Berteig og byggesakssjef Ruud.

Vi undrer oss også over at det kunne bli bevilget 180.000 kroner fra kommunens kulturbudsjett, hvis alle de impliserte kommunale lederne levde i den tro at dette bare handlet om en mindre endring? Til alt overmål skjedde dette samtidig som både kultursjefen og prosjektleder Trosvik måtte vite at hytta skulle rives.

Riving av en hytte i villreinområdet er ingen bagatell. Fylkesmannen har et restriktivt syn på byggemessige endringer i nasjonalparkområdene. Nå sitter Øyungen Sæterlag igjen som den store syndebukken. Vårt spørsmål er om de bør dele skyld med noen av kommunens egne ledere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00