Kirkerådet har gitt en kvinne i Hunn sokn i Gjøvik medhold i at det i gjennomføringen av valget til nytt bispedømmeråd skjedde brudd på regelen om hemmelig valg. De to listene hadde ulik farge, som gjorde det mulig å se hva velgerne stemte. Grunnen var at en gikk tom for papir under trykkingen, og tok i bruk en annen type papir, uten å tenke over konsekvensene. Valgrådet i Hamar bispedømme peker på behovet for mer profesjonalitet i avviklingen av kirkevalget i framtida. Rette ord til rett tid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00