Hamar Arbeiderblad har omtalt flere overgrepsaker som har blitt liggende og vente ned i påtaleseksjonen. Senest forrige lørdag satte vi søkelyset på en ung jente som ble utsatt for seksuelle overgrep, hvor gjerningsmannen tilsto allerede i 2013. Likevel kommer ikke saken for retten før neste år. Politiets svar var at man ikke ønsket å prosedere saken i media.

I et intervju her i avisen velger nå politimester Johan Brekke å beklage den lange ventetiden. Det synes vi er en klok vurdering. I et moderne mediesamfunn er også politiet avhengig av å kommunisere med omverdenen på en måte som inngir tillit. Det er nettopp dette politimesteren oppnår med en slik beklagelse.

For folk flest framstår det som urovekkende at så alvorlige saker blir liggende i fire år. Den første refleksen hos politiet var åpenbart å forsøke å feie fakta under teppet. Beklagelsen til Brekke er ikke bare en utstrakt hånd til ofrene i disse sakene. Den gir også et håp om at politiet nå kommer til å forbedre seg på dette punktet.

Politimesteren i Innlandet lover nemlig en gjennomgang av saker som av ulike årsaker har blitt liggende for lenge. Han innrømmer også at det finnes flere slike saker, og da er det kanskje like greit å begynne opprydningen? Johan Brekke varsler en evaluering for å finne årsakene til sendrektigheten, og dermed kunne levere bedre resultater i framtida. Han innrømmer at ledelse og koordinering ikke har vært under god nok kontroll, og har ambisjon om et system med «stålkontroll» på de mest prioriterte sakene. God ledelse og vilje til åpen kommunikasjon har ikke alltid preget norsk politi. Tvert imot. Men i dette tilfellet viser politimesteren at Innlandet politidistrikt er på rett vei.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00